Tjänsten är tillsatt

Senior Underwriter Egendom


Trygg-Hansa är en del av det danska försäkringsbolaget Codan Forsikring som är ett av nordens största skadeförsäkringsbolag. Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och har idag runt 1700 medarbetare på 30 orter i Sverige. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom att erbjuda våra kunder service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme, men också när inget har hänt. Trygg-Hansa finns där i vått och torrt.


Arbetsuppgifter

Tjänsten som Senior Underwriter innebär arbete med case underwriting för större egendomsrisker. Kunder är mestadels svenska företag som har större delen av sin verksamhet här, men ofta viss exponering utanför Sverige.

Som Senior Underwriter arbetar du mest med den tekniska delen i underwriting processen då ansvaret för riskurvalet, att sätta rätt pris och villkor, vilar på dig.

Rollen innebär även att tidigt i processen, redan i prospekteringsarbetet, genomföra en teknisk validering av de affärer som är på väg in.

Du kommer att arbeta nära bolagets KAM som koordinerar och ansvarar för kundrelationen.

För att lyckas i tjänsten är det avgörande att du har integritet. Du behöver kunna stå upp för din analys och samtidigt vara konstruktiv i din dialog internt och med marknaden.


Utbildning/bakgrund

Det är positivt med akademisk examen, gärna inom teknik eller ekonomi.

Du har gedigen erfarenhet av arbete som Underwriter inom egendomsförsäkring. Det är viktigt att du har skaffat dig kunskap om komplexa risker, d.v.s. stora verksamheter såsom retail, tillverkande industri och större fastighetsbolag etc. Det är positivt om du har erfarenhet av globala risker.

Om du under din karriär arbetat som Riskingenjör eller Riskkonsult är det meriterande, och då behöver du inte ha en lika lång erfarenhet som underwriter.

En annan relevant bakgrund är om du har arbetat några år som förmedlare inom egendomsförsäkring. Det är då helt centralt att du är duktig på analys, villkor och prissättning.


Personliga egenskaper

Påverkar andra människors åsikter på ett sätt som leder till acceptans, samförstånd eller ändrat beteende.

Analyserar frågor och bryter ner dem i sina beståndsdelar. Gör systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information.

Förstår och tillämpar affärsmässiga och företags- ekonomiska principer. Fokuserar på kostnader, vinst, marknader, nya affärsmöjligheter etc.

Är beredd att fatta beslut, ta initiativ och sätta igång aktiviteter.

Anpassar dig framgångsrikt till nya eller förändrade krav och förutsättningar. Du har en god förmåga att skräddarsy lösningar som förmedlare eller kunden efterfrågar. Överlag är du duktig på att hitta vägar framåt i ditt arbete, både externt och internt.


Ytterligare upplysningar erhålles av Lisa Robberts på Qsearch, tel 076-7770365.