Tjänsten är tillsatt

Bolagsjurist


Gjensidige Sverige ingår i Nordens fjärde största sakförsäkringskoncern, Gjensidige Forsikring. Gjensidige bedriver, förutom i Sverige, verksamhet i Norge, Danmark, Estland, Lettland och Litauen. Försäkringsverksamheten, som har funnits sedan början av 1800-talet i Norge, har sitt huvudkontor strax utanför Oslo.

Med en samlad erfarenhet från den nordiska försäkringsbranschen erbjuder Gjensidige i Sverige traditionella försäkringar till privatpersoner och företag. Tack vare en effektiv organisation med låga omkostnader erbjuder vi konkurrenskraftiga priser utan att ge avkall på produkternas kvalitet.

Gjensidiges ambition är att växa sig starka på den svenska marknaden genom att långsiktigt verka för att kunderna erbjuds bra produkter, bra service till ett bra pris. Avsikten är också att vi i Sverige skall fungera som ett litet och personligt bolag men med det stora bolagets kapital och resurser i ryggen. Vår tro är att detta skall borda för nöjda och trygga kunder.


Arbetsuppgifter

Vara ansvarig bolagsjurist för legala frågor och krav i den svenska bolagstrukturen. Även var ansvarig för compliance och för implementering av nya regelverk och regelefterlevnad samt vara kontaktperson till Finansinspektioenen.
Vara organisationens rådgivare i legala frågor, vara ett stöd till produktavdelningarna och i övriga juridiska frågor såsom varumärken, kundfrågor, avtal och förhandlingar.
Vara delaktig i styrelsearbetet och vara styrelsens sekreterare.
Kontakter och samarbete med övriga jurister i koncernen.


Utbildning/bakgrund

Jur Kand och med minst fem års erfarenhet från arbete inom bolagsjuridik och gärna med försäkringsjuridik.
Erfarenhet av kontakter med Finansinspektionen.


Personliga egenskaper

Kvalitetsorienterad och strukturerad
God problemlösare och analytisk
Drivande, iniativrik och uthållig
Tycka om och ha lätt för att anpassa sig efter nya eller förändrade krav och förutsättningar.


Ytterligare upplysningar erhålles av Margaretha Backemar på Qsearch, tel 0703-288891.