Tjänsten är tillsatt

VD till Trafikförsäkringsföreningen


Trafikförsäkringsföreningen är ett samarbetsorgan för Sveriges trafikförsäkringsbolag. Verksamheten består i huvudsak av att reglera trafikskador orsakade av okända, oförsäkrade och utländska fordon samt att ta ut avgift av ägare till oförsäkrade motorfordon.


Arbetsuppgifter

Rollen som VD innebär ett helhetsansvar för TFF’s verksamhet. En verksamhet som i stort är välmående. Stort fokus läggs nu på utveckling och förbättring.

Rollen handlar till stor del om att utöva ett bra ledarskap. Du kommer att ha ett flertal underställda chefer.

Då TFF behöver flytta sina positioner för att bli mer synliga är det kommunikativa inslaget i rollen väsentlig.


Utbildning/bakgrund

Du har akademisk examen i juridik alternativt ekonomi.

Du har dokumenterad erfarenhet från ledarskap och har skapat resultat och utvecklat en verksamhet. Du behöver ej ha varit VD men erfarenhet av att leda en ledningsgrupp samt med fördel både direkta och indirekta underställda är viktigt.

Du har en bakgrund från försäkringsbranschen. Har du erfarenhet från förhandlingsarbete i stora organisationer är detta meriterande


Personliga egenskaper

Du är en tydlig, modern och förtroendeingivande ledare med förmåga att samla TFF kring gemensamma mål. Du har god förmåga att leda kvalificerade och självständiga medarbetare. Du är målstyrande och delegerande, men har också förmåga att leda operativt och att fatta beslut. Du har god känsla för att balansera ett lagstiftat uppdrag med ett modernt och effektivt ledarskap.

Du är övertygande, kommunikativ och trovärdig. Du har mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och i skrift på ett pedagogiskt och stringent sätt. Du är dessutom lyhörd och förmår både att kommunicera ut en vision internt och externt gentemot medlemsbolagen.

Du är handlingskraftig och beslutför med en stark initiativkraft. Du har förmåga att målmedvetet och på ett affärsmässigt sätt driva prioriterade frågor. Du har förmåga att utforma konstruktiva förslag och kompromisser.


Ytterligare upplysningar erhålles av Pär Pettersson på Qsearch, tel 070 - 773 17 07.