Tjänsten är tillsatt

Assistant Underwriter, Treaty


Hannover Re är världens fjärde största återförsäkringsbolag med en premievolym på drygt 8 miljarder euro. Bolaget har ca 2 000 anställda med kontor i 20 länder världen över. På kontoret i Stockholm arbetar 80 personer som bedriver återförsäkrings- och direktförsäkringsverksamhet inom såväl sakförsäkring som livförsäkring.


Arbetsuppgifter

Inledningsvis ett intensivt och nära samarbete med Senior Underwriters. Mycket snabbt kommer du att vara ute på marknaden tillsammans med dem. Kärnan i arbetet är att etablera årsvisa kontrakt med försäkringsbolagen och att säkerhetsställa att de är affärsmässigt upprättade.

Du skall på sikt upprätthålla och vårda de relationer som finns med direktförsäkringsbolagen och återförsäkringsmäklarna i Norden.

Då alla kontrakt prissätts individuellt med hjälp av olika statistiska modeller är det mycket viktigt att du trivs med, och har anlag för, att arbeta med siffror och beräkningar.

Företagets storlek och position på den internationella marknaden kommer att ge dig fantastiska möjligheter till utveckling på både kort och lång sikt.


Utbildning/bakgrund

Akademisk examen. T.ex. civilekonom, civilingenjör eller jurist.

Du har arbetat inom försäkringsbranschen och har du erfarenhet från återförsäkring är det positivt.

Du kan ha arbetat i ett direktförsäkringsbolag på affärssidan i en befattning som underwriter, assistant underwriter, säljare eller aktuarie eller annat. Det är också tänkbart att du arbetat med skador.


Personliga egenskaper

Du är kvalitetsorienterad och observant på mål och fastställd kvalitet.

Du är en skicklig analytiker och problemlösare som
gör systematiska och rationella bedömningar grundade på rätt information.

Du är affärsmässig, förstår företagsekonomiska principer och fokuserar på kostnader, vinst, marknader och nya affärsmöjligheter.

Du är handlingsinriktad, beredd att fatta beslut, ta initiativ och sätta igång aktiviteter.

För att lyckas i tjänsten behöver du vara uthållig och kunna arbeta ihärdigt och effektivt under press.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11 .