Tjänsten är tillsatt

AMF söker Verksamhetsutvecklare/Kravledare


AMF är pensionsbolaget med enkla och trygga tjänstepensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. AMF är ett livförsäkringsaktiebolag som till lika delar ägs av LO och Svenskt Näringsliv. Bolaget drivs enligt ömsesidiga principer, vilket betyder att AMFs vinster i sin helhet tillfaller spararna. AMF har cirka 350 medarbetare. Som ett av Sveriges ledande pensionsbolag är AMF en av de största ägarna på Stockholmsbörsen. Bolaget förvaltar över 500 miljarder kronor (2014-12-31) i aktier, fastigheter och räntebärande värdepapper åt cirka 4 miljoner sparare.


Arbetsuppgifter

I rollen som Verksamhetsutvecklare/Kravledare arbetar du i gruppen ”Förvaltning & Verksamhetsutveckling” inom Försäkringsadministration och du rapporterar till Gruppchefen för enheten. Gruppen består av 11 personer. Uppdraget går ut på att med rätt kompetens och stort engagemang, sätta kunden i fokus under hela pensionsresan genom en effektiv administration med hög kvalitet.

Du arbetar med uppdrag från hela AMFs organisation och har breda kontaktytor inom organisationen samt med externa leverantörer. I rollen både leder du arbete och är resurs i projekt och workshops, ofta i flera olika projekt parallellt. Rollen innebär mestadels arbete med att driva och stödja utvecklingsarbete. Viss förvaltning ingår i rollen.

Du identifierar behov för att sedan definiera både funktionella och ickefunktionella krav, samt planera och leda kravarbete. I tjänsten arbetar du med processarbete och att anpassa metoder efter behov. I vissa fall sker samarbete med en Verksamhetsarkitekt.


Utbildning/bakgrund

Vi ser gärna att du har en akademisk examen.

Du har erfarenhet av att arbeta med verksamhetsutveckling.

Det är meriterande med erfarenhet av arbete inom försäkringsbranschen, framför allt inom livförsäkring.

Då tjänsten innebär samarbete med många olika grupper och människor inom AMF är det viktigt att du är skicklig på att skapa förtroende och relationer.

För att lyckas i tjänsten är det en fördel om du är van vid att organisera och leda projekt liksom av att leda workshops.

Du är van vid att arbeta självständigt med kartläggnings- och utredningsarbete, analys, sammanställning av analysen samt med att presentera slutsatserna för beställaren.

Vi söker dig som i tidigare tjänster uppvisat hög grad av personlig mognad och integritet.


Personliga egenskaper

Du skapar goda relationer till kunder och personal.

Du har en god analytisk förmåga.

Du fokuserar på kundbehov och kundtillfredsställelse och sätter höga normer för kvalitet och kvantitet.

Du anpassar sig till ändrade förhållanden och accepterar nya idéer och initiativ till förändringar.

Du skapar nya idéer, infallsvinklar och insikter och söker möjligheter till förbättring av organisationen.

Du arbetar strategiskt för att förverkliga organisationens mål.


Ytterligare upplysningar erhålles av Lisa Robberts på Qsearch, tel 076-777 03 65.