Tjänsten är tillsatt

AMF söker Incakoordinator


AMF är pensionsbolaget med enkla och trygga tjänstepensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. AMF är ett livförsäkringsaktiebolag som till lika delar ägs av LO och Svenskt Näringsliv. Bolaget drivs enligt ömsesidiga principer, vilket betyder att AMFs vinster i sin helhet tillfaller spararna. AMF har cirka 350 medarbetare. Som ett av Sveriges ledande pensionsbolag är AMF en av de största ägarna på Stockholmsbörsen. Bolaget förvaltar över 500 miljarder kronor (2014-12-31) i aktier, fastigheter och räntebärande värdepapper åt cirka 4 miljoner sparare.


Arbetsuppgifter

I rollen som Incakoordinator arbetar du i gruppen ”Förvaltning & Verksamhetsutveckling” inom Försäkringsadministration och du rapporterar till Gruppchefen för enheten. Gruppen består av 11 personer. Uppdraget går ut på att med rätt kompetens och stort engagemang, sätta kunden i fokus under hela pensionsresan genom en effektiv administration med hög kvalitet.

Du arbetar med leverantörssamarbetet kring försäkringssystemet Inca och en av dina viktiga uppgifter är att skapa förutsättningar för ett gott samarbete. Du agerar huvudansvarig och sammankallande och är involverad i olika forum. I ditt uppdrag ingår att identifiera och kommunicera AMF:s långsiktiga behov för att påverka de funktioner som kommer, liksom att förbereda mottagandet av planerade funktioner i systemet. Tjänsten innebär en hög grad av utvecklingsarbete och förändringsledning.

Du samverkar med personer inom AMF:s organisation, såsom med IT-organisationen, verksamhetsansvariga chefer, förvaltningsledare (Pm3), projektledare och objektsägare. Du ingår i styrgruppen för förvaltningsobjekt Försäkring.


Utbildning/bakgrund

Vi ser gärna att du har en akademisk examen.

För att lyckas i rollen är det viktigt att du har erfarenhet av leverantörssamarbete och har en god förmåga att hantera externa relationer.

Det är meriterande om du har erfarenhet av förändringsledning samt utvecklings- och förvaltningsarbete.

Du ska i tidigare roller visat på goda färdigheter i förmågan att uttrycka dig, språkligt och bildligt.

Du är van vid att moderera och administrera möten och bra på att skapa struktur och effektiva arbetssätt.

Vidare är det en fördel om du har kunskap om försäkringsverksamhet generellt och mer specifikt om försäkringsadministration.


Personliga egenskaper

Du skapar goda relationer till kunder och personal.

Du har en god analytisk förmåga.

Du har en förmåga att planera och organisera.

Du anpassar sig till ändrade förhållanden och accepterar nya idéer och initiativ till förändringar.

Du har en god samarbetsförmåga.

Du lär sig snabbt nya uppgifter och samlar heltäckande information för att stödja beslutsfattande.


Ytterligare upplysningar erhålles av Lisa Robberts på Qsearch, tel 076-777 03 65.