Tjänsten är tillsatt

För kunds räkning söker vi Betaltjänstansvarig


En av Sveriges största medlemsorganisationer har tagit ett strategiskt beslut för att nå en ökad konkurrenskraft samt att säkra god regelefterlevnad och hög effektivitet och kvalité för de betaltjänster som erbjuds kunderna. Som ett viktigt steg i det ska ett nytt nationellt bolag inom organisationen bildas.
I rollen som ansvarig för bolagets betaltjänster ska du utveckla och ansvara för bolagets verksamhet inom området. Då bolaget är under bildning kommer det att finnas stort utrymme för att vara med och påverka utformningen av verksamheten.


Arbetsuppgifter

Betaltjänstansvarig har VD:s uppdrag att ansvara för att driva och utveckla verksamheten inom betaltjänster vilket innefattar den dagliga driften av betalflödet inom organisationen. Rollen innebär ett övergripande ansvar för betaltjänstverksamheten i termer av metod, processer och utveckling av verksamheten.

Inom ramen för uppdraget ingår att säkra att betaltjänstverksamheten drivs i enlighet med relevanta interna och externa regelverk.

I rollen förväntas du skapa ett gott samarbete och samverkan mellan bolaget och övriga organisationen och även att proaktivt identifiera, föreslå och genomföra effektiviserings- och utvecklingsförslag inom ramen för ditt ansvarsområde för hela organisationen.

Du ansvarar också för att kartlägga utbildningsbehov och genomföra utbildningsinsatser avseende verksamheten inom hela organisationen. Du ansvarar vidare för att hantera kontakter och rapportering till Finansinspektionen.

Betaltjänstansvarig rapporterar direkt till VD i bolaget med placering i Stockholm.

Då bolaget är under bildning finns stora utvecklingsmöjligheter för rätt person.

Tjänsten innebär resor inom Sverige.


Utbildning/bakgrund

Du har minst några års erfarenhet av arbete inom finans/bank/redovisning och har erfarenhet av arbete i tillståndspliktig verksamhet och kan en del om relevanta regelverk.

Eftersom tjänsten innebär mycket kontakter inom hela organisationen i form av förankring och utbildning är det ett krav att du är van vid att arbeta med breda kontaktytor och mycket kundkontakt.

Det är meriterande att du har erfarenhet av att leda andra – som chef eller projektledare.

Vi ser det som mycket meriterande om du har arbetat med verksamhetsutveckling, gärna inom det ekonomiska/finansiella området.

Det är även meriterande att du har erfarenhet av att kravställa mot IT.

Du har stort intresse för utveckling inom det finansiella området och god koll på trender och utveckling inom det finansiella området.


Personliga egenskaper

Som person är du drivande, analytisk, lösningsorienterad och strategisk.

Du är tydlig i din kommunikativ och skapar förtroende. Du har integritet och är bra på att bygga nätverk.

Du sätter kunden i centrum och har en utpräglad känsla för att ge service.

Tillsammans med andra är lyhörd och har lätt för att samarbeta.

Du är välstrukturerad och mån om att ha god ordning och reda.

En förutsättning för tillträde till denna tjänst är att du ska kunna bestå lämplighetsprövning/ motsvarande från relevanta myndigheter.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.