Tjänsten är tillsatt

Agency Coordinator med fallenhet för juridik och ekonomi


Försäkringsbolaget Inter Hannover är ett helägt dotterbolag till världens tredje största återförsäkringsbolag, Hannover Re. Hannover Re gruppen har en premievolym på ca 16 miljarder Euro och ca 2 900 anställda världen över. På kontoret i Stockholm är vi 95 anställda. Vi är verksamma inom såväl direktförsäkring som återförsäkring och bedriver försäkringsverksamhet inom Marin, Flyg, Egendom, Ansvar och Liv


Om tjänsten

Vill du ha ett omväxlande arbete som Agency Coordinator i en internationell och spännande miljö? Rollen är central för Inter Hannovers agenturaffär och du har ett viktigt ansvar för affärsplanering, avtalshantering, metod- och processutveckling inom affärsområdet.

Du ansvarar för affärsplaneringen gentemot försäkringsagenturerna. Du tar in och sammanställer kvartalsvisa prognoser, månadsvisa skadeutfall och utvärderar löpande agenturernas försäkringsportföljer.

Du ser till att återförsäkringskontrakt mellan Inter Hannover Agency och Hannover Re samt de externa återförsäkringsprogrammen hålls uppdaterade. Vidare hanterar du samtliga avtal för agenturerna, vilket omfattar både korrigeringar i redan befintliga avtal och att skapa nya sådana. Du deltar även aktivt i revisionsarbetet samt agerar bollplank mellan agenturerna och Inter Hannover i Tyskland.

Då du har ett stort ansvar för administration, metod och uppföljning inom affärområdet är det viktigt att du bidrar till att förädla, förbättra och utveckla metoder och processer så att en hög kvalitet och effektivitet kan upprätthållas.

Du ingår i ett team om 4 medarbetare och vi sitter i ljusa och trivsamma lokaler på Kungsholmen i Stockholm.


Din bakgrund

Det är positivt om du har en akademisk examen, med inriktning på juridik eller ekonomi.

Du har erfarenhet från försäkringsbranschen med bakgrund som client coordinator eller försäkringsassistent alternativt som controller inom bank, finans eller försäkring. I tidigare befattningar har du arbetat med avtal och kontrakt som krävt juridiska kunskaper och en hög grad av noggrannhet och struktur.

Vi tycker också att det är intressant om du har arbetat som försäkringsjurist, skadejurist eller med compliance.


Dina egenskaper

Helt avgörande för att lyckas i tjänsten är att du är noggrann, strukturerad, systematisk och kvalitetsorienterad kombinerat med att du har en förmåga att komma i mål med dina arbetsuppgifter.

Du visar stort engagemang och är ansvarstagande. Du är affärsinriktad och har förmåga att se helhet och samband samtidigt som du kan analysera och gå till botten med relevanta detaljer.

Sist men inte minst tror vi att du är en kommunikativ person som kommunicerar obehindrat muntligt och skriftligt på både svenska och engelska.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11.