Tjänsten är tillsatt

Trygg Hansa söker Claims Governance & Control Manager


Trygg-Hansa är en del av det danska försäkringsbolaget Codan Forsikring som är ett av nordens största skadeförsäkringsbolag. Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och har idag runt 1700 medarbetare på 30 orter i Sverige. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom att erbjuda våra kunder service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme, men också när inget har hänt. Trygg-Hansa finns där i vått och torrt.


Arbetsuppgifter

I rollen arbetar du nära verksamheten och ger tillsammans med Claims Governance Project Manager stöd till den svenska skadeorganisationen i frågor kring styrning, kontroll och riskhantering.

Tjänsten ingår i Claims Governance & Control och du rapporterar till Head of Claims Legal.

Ditt uppdrag är att säkerställa att skadeverksamheten drivs enligt aktuella externa och interna regelverk.

Du håller dig uppdaterad och följer regelutvecklingen liksom analyserar och bedömer hur förändringarna kan komma att påverka verksamheten.

Ditt ansvar omfattar att interna policys, riktlinjer och andra styrdokument är uppdaterade och förenliga med aktuella regelverk.

Du stödjer och vägleder affärsverksamheten och deltar aktivt i utvecklingen av den.

Utöver detta deltar du i och leder utvecklingsprojekt och är sekreterare i Claims Case Reserving Committee. Tjänsten gör att du har breda kontaktytor inom hela organisationen, både i Sverige och i den övriga koncernen.


Utbildning/bakgrund

Du är jurist och har minst fem års erfarenhet av arbete med regelefterlevnad i försäkringsverksamhet.

Du kan ha arbetat i konsultverksamhet inriktad mot försäkring.

Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av sakförsäkringsverksamhet.

En förutsättning är att du är van vid att göra praktiska regeltolkningar och självständiga bedömningar.

Det är viktigt att du är intresserad av affären, har god förståelse för affärsverksamheten och aktivt vill bidra till den.

En förutsättning är att du behärskar engelska väl i både tal och skrift.


Personliga egenskaper

Du har lätt för att få med dig människor, är bra på att övertyga och att påverka andra människors åsikter på ett sätt som leder till acceptans, samförstånd eller ändrat beteende.

Du har en god analytisk förmåga.

Du skriver klart och koncist och anpassar språk och stil med hänsyn till läsaren.

Du är beslutsför och beredd att fatta beslut, ta initiativ och sätta igång aktiviteter.

Det är viktigt att du är uthållig och inte ger upp, utan arbetar ihärdigt och effektivt även i motgång eller under press. Du förblir lugn och behärskar situationen.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.