Tjänsten är tillsatt

Sirius söker Reinsurance modeling analyst


Sirius International Försäkrings AB är verksamt inom internationell återförsäkring. Sirius är det största återförsäkringsbolaget i Skandinavien och en ledande aktör i Europa. Vi är cirka 500 anställda i gruppen som inkluderar kontor i bland annat New York, Bermuda, London och Singapore. Sedan april 2016 ägs Sirius av CMIG International, ett Singapore-baserat investmentbolag.


Arbetsuppgifter

Tillsammans med övriga medarbetare i analysteamet har du i uppgift att tillhandahålla analyskompetens och kapacitet till Sirius underwritingverksamhet.

Teamets underlag ligger till grund för Sirius strategi inom underwriting och portföljförvaltning.

Du arbetar med portföljanalys och modellering av underwritingrisk i hela verksamheten.

Tjänsten omfattar analysarbete, modellering och riskmodellering liksom utveckling av modeller och verktyg.

Exempel på dina uppgifter är; portföljoptimering, modeller för katastrof- och icke-katastrofrisk, ackumulationskontroll och analys av retrocession.

Du arbetar med analys av många olika slags affärer runt om i världen.


Utbildning/bakgrund

Vi söker dig med Magisterexamen eller högre i matematik, matematisk statistik, datavetenskap, kvantitativ ekonomi eller annan relevant inriktning.

Du har arbetat i minst fem år med analysarbete i försäkringsverksamhet.

Det är viktigt att du har ett genuint intresse för affärsverksamheten och för att aktivt stödja affärsbeslut med kvantitativ analys.

Har du erfarenhet från områdena DFA, katastrofmodellering eller prissättning är det bra.

Vi ser det som mycket meriterande om du har erfarenhet av återförsäkring.

Eftersom du arbetar med att hantera stora datamängder är det viktigt att du har erfarenhet av det och kan prioritera och göra självständiga bedömningar.

Du har kunskap om och vana av programmeringsspråk för statistik och datautvinning, t.ex. Python, SQL och R.


Personliga egenskaper

Du har god analytisk förmåga.

Du förstår de tekniska och yrkesmässiga aspekterna av arbetet och håller dig kontinuerligt uppdaterad inom ditt fackområde.

Du är handlingskraftig och beredd att fatta beslut, ta initiativ och starta aktiviteter.

Vi tycker att det är viktigt att du är van vid att självständigt leda mindre projekt där flera personer bidrar med kunskap och arbetsinsatser.

Du är en skicklig kommunikatör, bra på att uttrycka dig klart, tydligt och övertygande såväl i grupp som på tu man hand.

Tillsammans med andra är du lyhörd och smidig, diplomatisk, visar respekt och har lätt för att samarbeta.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.