Tjänsten är tillsatt

AMF söker Ansvarig datakvalitet försäkringssystem


AMF är pensionsbolaget med enkla och trygga tjänstepensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. AMF är ett livförsäkringsaktiebolag som till lika delar ägs av LO och Svenskt Näringsliv. Bolaget drivs enligt ömsesidiga principer, vilket betyder att AMFs vinster i sin helhet tillfaller spararna. AMF har cirka 350 medarbetare. Som ett av Sveriges ledande pensionsbolag är AMF en av de största ägarna på Stockholmsbörsen. Bolaget förvaltar över 500 miljarder kronor (2014-12-31) i aktier, fastigheter och räntebärande värdepapper åt cirka 4 miljoner sparare.


Arbetsuppgifter

I rollen som Ansvarig datakvalitet försäkringssystem arbetar du i gruppen Kvalitetskontroll & Utredning inom Försäkringsadministration och du rapporterar till Gruppchefen för enheten. Gruppen ansvarar för kvalitén på data som hanteras av AMF, d.v.s. person- och försäkringsuppgifter. Gruppen, som består av 9 personer, arbetar med analys av data och att genomföra förbättringar för att säkerställa att AMF har en god datakvalitet.

En grundförutsättning för verksamheten, både internt och framförallt för kund, är att AMF har en stabil daglig produktion. För att uppnå detta arbetar du med internkontroll av processer uppdelat på indata, lagring, bearbetning och utdata. Utifrån dessa ska de viktigaste processerna och kontrollpunkterna vara dokumenterade och validerade.

Arbetet innefattar även effektivisering och kontroll i verksamhet hos externa parter och hur AMF använder och tar emot data i de digitala flödena t.ex. med valcentraler och samarbetspartners. AMF har en hög automatiseringsgrad.

Du arbetar proaktivt och löpande med datakvalitet. Din uppgift är att skapa en hållbar arbetsprocess för enheten, i första hand för Försäkringsorganisationen, men även Marknad. Du samarbetar med processägare, verksamhetsarkitekter, förvaltningsledare, ansvariga för finansiella rapporteringar och riksorganisationen.

I rollen ingår att identifiera risker och ta fram prioriterade åtgärder för riskminimering liksom att du rapporterar status på datakvalitet. Vidare driver du föreslagna förbättringsåtgärder och genomför manuella och automatiserade kontroller. Du agerar expert och diskussionspartner i frågor om datakvalitet.


Utbildning/bakgrund

Det är meriterade med akademisk examen.

Du har några års erfarenhet av arbete med liknande arbetsuppgifter.

Det är meriterande om du har arbetat med datahantering i system och digitala flöden samt datakvalitet.

Det är en fördel om du har erfarenhet av arbete i den finansiella sektorn och är van vid att arbeta i en miljö av regelverksefterlevnad.

Då tjänsten innebär samarbete med många olika grupper och människor inom AMF, liksom med externa parter, är det viktigt att du är skicklig på att skapa förtroende och relationer.

Du har i tidigare tjänster uppvisat hög grad av personlig mognad och integritet.


Personliga egenskaper

Du skapar goda relationer till personal och bygger effektiva kontaktnät inom organisationen.

Du analyserar information, bryter ner beståndsdelar och ser mönster och samband för att göra rationella bedömningar.

Du lär dig snabbt nya uppgifter och samlar in heltäckande information samt förvaltar och sprider kunskap som är användbar för organisationen.

Du är mån om kvalitet och att nå goda resultat.

Du visar intresse och förståelse för andra och bidrar till en god stämning i gruppen.

Du presenterar och kommunicerar information på ett tydligt sätt.


Ytterligare upplysningar erhålles av Lisa Robberts på Qsearch, tel 076-777 03 65.