Tjänsten är tillsatt

AMF söker Försäkringssystemspecialist


AMF är pensionsbolaget med enkla och trygga tjänstepensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. AMF är ett livförsäkringsaktiebolag som till lika delar ägs av LO och Svenskt Näringsliv. Bolaget drivs enligt ömsesidiga principer, vilket betyder att AMFs vinster i sin helhet tillfaller spararna. AMF har cirka 350 medarbetare. Som ett av Sveriges ledande pensionsbolag är AMF en av de största ägarna på Stockholmsbörsen. Bolaget förvaltar över 500 miljarder kronor (2014-12-31) i aktier, fastigheter och räntebärande värdepapper åt cirka 4 miljoner sparare.


Arbetsuppgifter

I rollen som Försäkringssystemspecialist arbetar du i gruppen Kvalitetskontroll & Utredning inom Försäkringsadministration och du rapporterar till Gruppchefen för enheten. Gruppen ansvarar för kvalitén på data som hanteras av AMF, d.v.s. person- och försäkringsuppgifter. Gruppen, som består av 9 personer, arbetar med analys av data och att genomföra förbättringar för att säkerställa att AMF har en god datakvalitet.

En grundförutsättning för verksamheten, både internt och framförallt för kund, är att AMF har en stabil daglig produktion. För att uppnå detta arbetar AMF med internkontroll av processer, analyser av person- och försäkringsuppgifter, lär av tidigare supportärenden och föreslår förbättringar för att löpande förbättra datakvaliteten.

Du ansvarar initialt för supportärenden för att senare kunna arbeta med de löpande aktiviteterna och uppdragen tillsammans med övriga i gruppen eller självständigt.

Du samarbetar med olika delar inom AMF såsom Försäkringsadministration, Marknad, IT samt externa parter såsom Itello.


Utbildning/bakgrund

Det är meriterade med akademisk examen.

Du har några års erfarenhet av arbete med liknande arbetsuppgifter och erfarenhet av att arbeta med automatiserade informationsflöden.

Det är en fördel om du har god systemkunskap framförallt av INCA eller av andra liknande system.

För att lyckas i tjänsten är det en positivt om du har erfarenhet av arbete i den finansiella sektorn.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med villkor.

Du har i tidigare roller visat att du har en god analytisk förmåga och snabbt kan lära dig nya saker.

Vi söker dig som i tidigare tjänster har uppvisat goda färdigheter i samarbetsförmåga och att arbeta i team.

Du är bra på att ha en öppen dialog, van att hålla i möten och att driva frågor.


Personliga egenskaper

Du visar intresse och förståelse för andra och bidrar till en god stämning i gruppen.

Du analyserar information, bryter ner beståndsdelar och ser mönster och samband för att göra rationella bedömningar.

Du lär dig snabbt nya uppgifter och samlar in heltäckande information samt förvaltar och sprider kunskap som är användbar för organisationen.

Du är mån om kvalitet och att nå goda resultat.

Du skapar goda relationer till personal och bygger effektiva kontaktnät inom och utanför organisationen.

Du skapar nya idéer och infallsvinklar samt söker möjligheter till förbättring av organisationen.


Ytterligare upplysningar erhålles av Lisa Robberts på Qsearch, tel 076-777 03 65.