Tjänsten är tillsatt

Gruppchef Byggskador


Gjensidige Försäkring är ett av Nordens största försäkringsbolag med verksamhet i Norge, Danmark, Sverige och Baltikum. Skadeförsäkring har varit vår kärnverksamhet i Norge i nästan 200 år. I Sverige etablerades Gjensidige Försäkring år 2006 och erbjuder försäkringsprodukter till privatpersoner och näringsliv med utgångspunkt i visionen ”Vi ska känna kunden bäst och bry oss mest”.

Gjensidiges skadeavdelning består av ca 80 skadereglerare inom Motor-, Civil- och Företagsförsäkring.


Arbetsuppgifter

Som Gruppchef Byggskador har du det övergripande ansvaret för enhetens leveranser av skadereglering. Du är en aktiv deltagare i skadeledningen och arbetar fokuserat för att uppfylla de mål och strategier som satts upp för skadeverksamheten i Sverige. Du ser möjligheter och drivs av att utveckla personal och arbetssätt inom enheten, så att leveransen till kund blir marknadens bästa. För att klara av uppdraget behöver du vara en tydlig ledare, en god kommunikatör, samt ha en förmåga att se helheter framför detaljer.

Du ska tillsammans med medarbetarna inom byggskador säkerställa att enheten når enhetens mål för kundnöjdhet, kvalitet och effektivitet. Du ska samtidigt, tillsammans med övriga chefer i skadeledningen, verka för att vi når de övergripande målen för Skador i Gjensidige Sverige. I uppdraget ingår ett ansvar för:

- Kontakter med externa samarbetspartners, exempelvis byggentreprenörer, fuktsaneringsföretag och systemleverantörer.
– Daglig ledning och styrning av byggskador.
– Uppföljning och utveckling av medarbetare inom enheten.
– Utvärdering och utveckling av arbetssätt inom enheten.
– Gemensam utveckling av Skadeavdelningen för Gjensidige Sverige.


Utbildning/bakgrund

Det är positivt med eftergymnasiala studier, gärna inom bygg.

Du har gedigen erfarenhet av skadereglering av större, komplicerade skador inom exempelvis egendom och/eller ansvar. Det är positivt om du arbetat med byggskadereglering.

Idag arbetar du som Gruppchef eller Avdelningschef inom branschen, och har gjort det under några år.

I tidigare befattningar har du arbetat med metod och process utveckling med inriktning på automatisering och förenkling. Överlag drivs du av teknikutveckling och förändringsarbete.


Personliga egenskaper

Motiverar dina medarbetare och ger dem de befogenheter som krävs för att de ska kunna lyckas med uppgiften.

Organiserar resurser och planerar aktiviteter. Sätter upp tidsramar och följer upp planer.

Förstår och tillämpar affärsmässiga och företags- ekonomiska principer. Fokuserar på kostnader, vinst, marknader, nya affärsmöjligheter etc.

Presenterar nya och annorlunda lösningar på arbetsrelaterade problem. Hittar nya angreppssätt och är inte bunden av traditionella utgångspunkter.

Är beredd att fatta beslut, ta initiativ och sätta igång aktiviteter.

Är lyhörd och smidig i umgänget med andra, visar respekt och har lätt att samarbeta.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel: 0707-72 77 11.