Tjänsten är tillsatt

Affärsområdeschef Företag & Industri


Moderna Försäkringar är en stabil utmanare på den svenska försäkringsmarknaden. Vi erbjuder sakförsäkringar för det moderna företaget och individen. Vi fortsätter att växa i Sverige genom vårt nytänkande sätt och förenar hög service med effektivitet och utveckling inom våra kärnområden: produkt, försäljning och skadereglering. Moderna Försäkringar är en del av Tryg Forsikring A/S som är Danmarks största försäkringsbolag. Försäkringsverksamheten bedrivs i Danmark, Norge och Sverige och i koncernen arbetar ca 4000 medarbetare.


Arbetsuppgifter

I rollen som Affärsområdeschef leder du genom din ledningsgrupp en organisation på 50 medarbetare. Dessa är ansvariga för pris- och produkt, underwriting, marknad och affärsutveckling. Du har ett fullständigt resultatansvar för affärsområdet och är även ansvarig för den strategiska och långsiktiga utvecklingen av affären.

Vidare innebär tjänsten att bygga och upprätthålla varaktiga relationer med nyckelpersoner hos förmedlarbolagen och hos slutkunder. Du kommer att representera Moderna i branschen och du ansvarar för att samarbetet med industriavdelningarna inom koncernen fungerar.

En del i uppdraget innebär även att tillsammans med övriga affärsområden inom Moderna vara en viktig ambassadör för bolaget med syftet att utveckla hela vår verksamhet.


Utbildning/bakgrund

Du har en akademisk examen, gärna inom ekonomi, teknik eller juridik.

Du har en gedigen erfarenhet (fem år eller mer) av arbete som ledare inom företagsförsäkring. En passande bakgrund är affärsområdeschef, försäljningschef, chef förmedlad kanal, underwritingchef eller motsvarande hos ett försäkringsbolag och/eller förmedlarbolag.

Du har en djup förståelse hur förmedlad affär är uppbyggd utifrån både ett förmedlarbolags och en försäkringsgivares perspektiv. Du har ett uppbyggt nätverk inom företagsförsäkring och en god kännedom om den rådande marknaden, och är van att driva försäkringsaffär inom aktuellt segment.

Du har tidigare erfarenhet från att framgångsrikt arbetat som ledare inom liknande organisationer och roller med goda resultat.
Det är helt avgörande att du är en erkänt skicklig ledare.


Personliga egenskaper

En förutsättning för att lyckas i rollen är att du är trygg i dig själv, litar på din kapacitet och har ett öppet sinne samt en utmanaranda.

Du är stark ledare som agerar med pondus när så krävs. Du trivs med att driva förändring och utveckling. Du har en positiv attityd och inställning i grunden.

Stark personlig drivkraft, hög arbetskapacitet, driv, mod samt en stark vilja att påverka och göra skillnad kommer vara viktigt för att lyckas.

Du är analytiskt stark, har en hög intellektuell nivå, är kreativ och har strategiska färdigheter som gör skillnad i koncernledningen.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel: 0707-72 77 11.