Tjänsten är tillsatt

VD till Watercircles Sverige AB


WaterCircles Forsikring ASA er et voksende skadeforsikringsselskap virksomhet i Norge, Sverige og Danmark. Selskapets strategi er å tilby forsikringer til utvalgte kunder. Vårt hovedfokus er på den delen av privatmarkedet som har større forsikringsbehov og som tar vare på sine eiendeler og små bedrifter. Vi markedsfører våre forsikringer under merkenavnene WaterCircles, Winterbergh og Safetown. Selskapet har ca MNOK 320 i forfalte premier og en historie med gode skadeprosenter. Selskapet er godt kapitalisert.


Arbetsuppgifter

Du leder Watercircles svenska verksamhet. Huvudansvaret är att bygga upp och driva en ny försäljningsstrategi som riktar sig företrädesvis mot privatpersoner i den övre medelklassen samt att säkerställa att den nuvarande försäljningen via aggregators och partners fortsätter att förädlas, förbättras och utvecklas. Watercircles har lyckats mycket väl inom nischen "övre medelklassen" i Norge där det finns en stor erfarenhet inom området att dra nytta av.

Strategin handlar i korthet om att arbeta mot en tydligt definierad målgrupp och att arbeta för att kunden väljer att försäkra sina ägodelar hos Watercircles. Ett säkert riskurval bland kunderna kommer att gynna dem genom få skador. Watercircles skall erbjuda den mest personliga servicen i branschen. Förnyelsegraden i Norge är mycket hög, över 90 %

Organisationen är idag formad av försäljningen via aggregators och partners. VD har en viktig uppgift att utveckla den mot en mer proaktiv och relationsskapande försäljning för den nya kundgruppen som är totalkunder och som har ett större försäkringsbehov.

Watercircles har idag 32 medarbetare, varav 22 är säljare. I ledningsgruppen sitter Försäljningschef, Kundservicechef, Skadechef och IT-chef. VD sitter i den nordiska ledningsgruppen och rapporter till koncernchef.


Utbildning/bakgrund

Du har en akademisk examen, gärna civilekonom eller civilingenjör.

Du har bred erfarenhet som ledare inom skadeförsäkring. Det är positivt om du har lett andra chefer inom en försäljningsorganisation. Bred kunskap kring kvalificerad försäljning är ett krav.
Det är avgörande att du i tidigare befattningar visat att du vet vad som krävs för att skapa försäljning inom de aktuella områdena och sedan genomfört aktiviteter som skapat tillväxt och framgång.

Du förstår hur den kundgrupp Watercircles kommer att arbeta mot fungerar och tänker.

Har du drivit förändring arbete inom försäljning är det meriterande.


Personliga egenskaper

Motiverar dina medarbetare och ger dem de befogenheter som krävs för att de ska kunna lyckas med uppgiften.

Är observant på mål och fastställd kvalitet. Ser till att normer för kvalitet och produktivitet upprätthålls.

Förstår och tillämpar affärsmässiga och företags- ekonomiska principer. Fokuserar på kostnader, vinst, marknader, nya affärsmöjligheter etc.

Är beredd att fatta beslut, ta initiativ och mycket aktivitetsorienterad. Du utgår ifrån sunt förnuft i ditt arbete.

Arbetar ihärdigt och effektivt även i motgång eller under press. Förblir lugn och stabil, behärskar situationen.

Motiverar dig att arbeta hårt för att nå målen. Du driven, engagerad och motiverad.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel: 0707-72 77 11.