Tjänsten är tillsatt

AON söker Senior Broker Ansvar


Aon Risk Solution (Retail) hjälper våra kunder att förstå, kvantifiera och hantera deras unika riskprofil bland annat genom riskkartläggning och support av våra egna ingenjörer och specialister. Affärsområdet sköter upphandling, villkorsutveckling och placering av skräddarsydda försäkringslösningar. De ger proaktivt stöd vid förändring av riskexponering och försäkringsbehov samt även individuell rådgivning kring risk- och försäkring.
Aon Global Risk Consulting är en del av Retail och som hjälper kunder att hantera sina risker där dessa inte försäkras på traditionellt vis. Det görs bland annat genom riskfinansiell analys och rådgivning, aktuariella tjänster, regelefterlevnadssupport och outsourcinglösningar för försäkringsbolagsförvaltning.


Arbetsuppgifter

Du har i uppgift att underhålla och utveckla AONs affär inom Ansvarsförsäkring.

Tjänsten innebär att du arbetar med några av Sveriges största företag, företrädesvis med RM avdelningarna och i många fall deras captives.

Tjänsten ingår i gruppen Major Accounts som utgör en dynamisk miljö där du får arbeta med erfarna och kompetenta kollegor. Inom gruppen finns stor kompetens och erfarenhet samlad inom alla försäkringsslag, såsom Egendom och Avbrott, Ansvar, Financial Lines, Transport, Kredit, samt Tekniska tjänster Risk Consulting.

Du ges möjlighet att arbeta i en internationell miljö med bland annat utbyte med kollegorna i London och Europa.

Tjänsten innebär stort ansvar, breda mandat och ett mycket omväxlande arbete.


Utbildning/bakgrund

Jur kand eller annan relevant akademisk examen.

Vi söker dig med goda kunskaper om och stor erfarenhet av sakförsäkringsverksamhet.

Du har erfarenhet av arbete inom försäkringsområdena Ansvarsförsäkring till exempel med underwriting, som produktspecialist, mäklare eller inom skadeverksamhet.

En förutsättning är att du kan försäkringsmarknaden väl och förstår villkor och klausuler med mera som förkommer inom området ansvarsförsäkring.

Vi ser det som en fördel om du har arbetat med internationell affär liksom att du har arbetat som kundansvarig eller liknande med breda externa kontaktytor.

Eftersom tjänsten innebär att förvalta och utveckla affär är det viktigt att du antingen tidigare har gjort det eller har ett stort intresse för att på ett kreativt sätt skapa affärsmöjligheter och bidra till utveckling av verksamhetsområdet.


Personliga egenskaper

Du är observant på mål och fastställd kvalitet. Ser till att normer för kvalitet och produktivitet upprätthålls.

Du förstår de tekniska och yrkesmässiga aspekterna av arbetet och håller dig kontinuerligt uppdaterad inom ditt fackområde.

Du förstår och tillämpar affärsmässiga och företagsekonomiska principer. Fokuserar på kostnader, vinst, marknader, nya affärsmöjligheter etc.

Som person är du smidig och anpassar dig framgångsrikt till nya eller förändrade krav och förutsättningar.

Du är en person med stort engagemang och motiverar dig att arbeta hårt för att nå målen, entusiasmerar och sprider glädje och energi till andra.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.