Tjänsten är tillsatt

Skandia söker Senior Livaktuarie


Vi är tillräckligt små för att du kan göra skillnad men tillräckligt stora för att du kan växa.

Hos oss är engagemang, ansvarstagande och en vilja att utvecklas några av de egenskaper vi värderar högst. Vi tror att samarbete tar oss längre än vad någon enskild person kan göra. Och vi tror på en organisation där mångfald och jämställdhet är lika självklart som att vi sätter våra kunder först.

Vi säljer inte produkter, vi skapar trygghet genom långsiktighet. Med 2 200 anställda är vi inte störst i branschen men med ett förvaltat kapital på cirka 600 miljarder gör våra medarbetare skillnad för våra kunder varje dag.

Vi sitter inte inne med alla svaren, det är därför vi behöver din hjälp att lösa morgondagens utmaningar. Ditt bidrag kommer att märkas!


Arbetsuppgifter

Tjänsten ingår i gruppen Produktstrategi & Lönsamhetsstyrning. Gruppen driver strategisk utveckling av erbjudandet inom hela produktområdet.

Ansvaret innefattar produkt- och prissättningsstrategi, utformning av produkterna så som garantier, metod för utjämning och kontributions- och skälighetsfrågor. Du har ansvar för att tillsammans med dina kollegor driva dessa frågor för de traditionella livprodukterna.

Ditt arbete omfattar analys, utveckling och implementering av nya strategier inom området.

Arbetet spänner över både spar- och riskförsäkringar men med huvudfokus inom spar.

Tjänsten innebär samverkan, projektarbete och att du har breda kontaktytor. Du skapar relationer och har nära kontakt med till exempel produktchefer och chefaktuariefunktionen.


Utbildning/bakgrund

Du har aktuariell eller annan relevant akademisk examen.

Du har arbetat som aktuarie eller analytiker inom traditionell livförsäkring i minst några år.

Du har skaffat dig både djup och bred kunskap inom traditionell försäkring, särskilt inom sparprodukter. Det är meriterande med erfarenhet av riskförsäkring.

En förutsättning är att du har arbetat med kvalificerad analys av traditionella livförsäkringsprodukter så som produktstrategi, garantiutformning, kontribution med mera och vi ser positivt på om du har erfarenhet av arbete med kvalificerad lönsamhetsanalys.

Vi söker dig som har ett genuint intresse för affären.

Det är viktigt att du kan driva arbetet och kan göra självständiga bedömningar och dra slutsatser.

För att lyckas är det viktigt att du är skicklig på att kommunicera analys och slutsatser på ett pedagogiskt och tydligt sätt.


Personliga egenskaper

Du har en god förmåga att få med dig människor och att övertyga.

Du uttrycker dig klart, tydligt och övertygande såväl i grupp som på tu man hand. Skriver klart och koncist. Anpassar språk och stil med hänsyn till läsaren.

Du är handlingskraftig och beslutsför och har förmågan att se strategiskt på frågor.

Du förstår de tekniska och yrkesmässiga aspekterna av arbetet och håller dig kontinuerligt uppdaterad inom ditt fackområde.

Du har en god analytisk förmåga och kan snabbt se helhet och dra slutsatser.

Du trivs i samarbete och har lätt för att skapa relationer.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.