Tjänsten är tillsatt

Underwriter Projektförsäkring


Gar-Bo är Sveriges ledande försäkringsbolag inom byggrelaterade försäkringar! Vi erbjuder trygghetslösningar vid nybyggnation och småhusförsäljning samt skräddarsydda tjänster och utbildningar. Vi erbjuder en nyckelroll i en entreprenöriell och dynamisk miljö i nya fina lokaler vid Skanstull, Stockholm. Drygt 40 erfarna och kompetenta medarbetare.


Arbetsuppgifter

Du kommer att ta huvudansvaret för att bygga upp affären inom området. Det handlar om allt från produktutveckling, villkorsutformning och försäljning. I rollen som underwriter arbetar du också med riskbedömning och prissättning. Du kommer säkerställa att vi har adekvata riskbedömningsrutiner och system.

Målet är att skapa ett svenskt modernt alternativ inom beställarstyrd projektförsäkring. I förlängningen kommer Projektförsäkringsområdet bli en viktig pusselbit hos Gar-Bo för att bli och vara bygg- och fastighetsbranschens naturliga val av försäkringsbolag.

Du har kundansvaret och kommer att arbeta med att skapa, bygga upp, utveckla och upprätthålla långsiktiga kundrelationer med såväl förmedlarmarknaden men också direkt med flera av Gar-Bos befintliga kunder. Naturligtvis innebär tjänsten också kontinuerlig kontakt med återförsäkringsförmedlare och återförsäkringsbolagen.

Du kommer också ha en viktig roll i att lära upp och utbilda resten av organisationen inom projektförsäkring.


Utbildning/bakgrund

Det är positivt om du har en civilingenjörsexamen, eller motsvarande.

Du har en gedigen erfarenhet inom beställarstyrd projektförsäkring/entreprenadförsäkring. En passande bakgrund är att du arbetat som underwriter och/eller försäkringsförmedlare inom området i tio år eller mer. Har du motsvarande erfarenhet som Risk Manager eller Insurance Manager från industrin är det intressant. Projektförsäkring kräver överlag en hög kunskapsnivå då riskerna som försäkras vanligtvis är komplexa, omfattande och stora.

I tidigare befattningar har du uppvisat pedagogiska färdigheter och en mycket god förmåga att skapa och utveckla relationer.


Personliga egenskaper

Övertygande: Du har pondus och påverkar andra människors åsikter på ett sätt som leder till acceptans, samförstånd eller ändrat beteende.

Problemlösning och analys: Analyserar frågor och bryter ner dem i sina beståndsdelar. Gör systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information.

Affärsmässig: Förstår och tillämpar affärsmässiga och företags- ekonomiska principer. Fokuserar på kostnader, vinst, marknader, nya affärsmöjligheter etc.

Handlingsinriktad: Är beredd att fatta beslut, ta initiativ och sätta igång aktiviteter.

Engagerad: Du har en god attityd och inställning, motiverar dig att arbeta hårt för att nå målen. Visar entusiasm och engagemang


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11.