Tjänsten är tillsatt

Wasssum söker medarbetare till Backoffice


Wassum värdepappersaktiebolag (WVP) är ett helägt bolag inom Wassum-gruppen. Sedan starten 1996 är Wassum´s affärsidé att genom ett nära och långsiktigt samarbete förbättra resultatet för institutionella kapitalägares portföljer och effektivisera deras verksamhet.

Företaget är en fristående och oberoende aktör på den nordiska finansmarknaden.

WVP står under tillsyn av Finansinspektionen och tillhandahåller olika tjänster till våra kunder.

Vår värdepappersadministration underlättar för kunderna att handla värdepappersfonder och liknande instrument, samt möjligheten till samköp och därmed konkurrenskraftiga priser hos fondbolagen.

Wassum har över 100 uppdragsgivare i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Bland uppdragsgivarna återfinns bland annat fackliga organisationer, stiftelser kommuner och landsting, liv och sakförsäkringsbolag, pensionsstiftelser och statliga myndigheter.


Arbetsuppgifter

Du tillhör avdelningen Värdepapper Backoffice och arbetar med Fondhandel (även börshandlade fonder) och Private Equity, i samråd med fondbolag och kunder. Avdelningen består av tre medarbetare som har ett nära samarbete och stödjer varandra.

I arbetsuppgifterna ingår att genomföra avstämning och kontroll av genomförda transaktioner, hantering av Corporate Actions, löpande kontakter med fondbolag, månatliga avstämningar mot fondbolag, kvartalsvis återföring av återbetalt förvaltningsarvode, reglering och kontroll av räntor och avgiftsuttag i samband med respektive kvartal samt deltaga i utvecklings- och förbättringsarbete gällande det dagliga arbetet och systembehov.

Du har kontakt med kunder och andra externa parter och kommunicerar både på svenska och engelska.


Utbildning/bakgrund

Vi söker dig med gymnasieekonomutbildning och minst några års erfarenhet av arbete inom Bank och Finans. Det är meriterande med erfarenhet av administrativt arbete inom fondverksamhet, gärna börshandel och värdepappersrörelse.

Det är viktigt att du är van vid att ta ansvar för dina uppgifter och kan driva ditt arbete självständigt.

En förutsättning är att du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.


Personliga egenskaper

Du är kvalitetsfokuserad och observant på mål och fastställd kvalitet. Ser till att normer för kvalitet och produktivitet upprätthålls.

Du är strukturerad och bra på att organisera resurser och att planera aktiviteter. Sätter upp tidsramar och följer upp planer.

Du är smidig, lyhörd och visar respekt för människor. Du är har lätt för att samarbeta och trivs i umgänge med andra.

Du är beredd att kämpa när det behövs och motiverar dig att arbeta hårt för att nå målen. Ditt engagemang smittar och du sprider entusiasm.

Du arbetar ihärdigt och effektivt även i motgång eller under press. Förblir lugn och stabil, behärskar situationen.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.