Tjänsten är tillsatt

Byggskadereglerare


Gar-Bo är Sveriges ledande försäkringsbolag inom byggrelaterade försäkringar! Vi erbjuder trygghetslösningar vid nybyggnation och småhusförsäljning samt skräddarsydda tjänster och utbildningar. Vi erbjuder en nyckelroll i en entreprenöriell och dynamisk miljö i nya fina lokaler vid Skanstull, Stockholm. Drygt 40 erfarna och kompetenta medarbetare.


Arbetsuppgifter

Skadeavdelningen på Gar-Bo hanterar komplexa skador av utredningskaraktär.

Du har ansvar för hela skaderegleringsprocessen, från att en skadeanmälan har kommit in till dess att ärendet är avslutat och kunden är nöjd.

Tjänsten innebär mycket ansvar då du ska utreda och ta beslut om ersättningsfrågor utifrån försäkringsvillkor, praxis och gällande lagstiftning.

Du arbetar med att granska och analysera information och dokumentation som är relevant i utredningsarbetet av skadan.

När det behövs är du ute och genomför skadebesiktningar.

Rollen som skadereglerare är en självständig tjänst där du förväntas strukturera och driva ditt eget arbete, men där vikten av samarbete och kommunikation med dina kollegor i gruppen är av största vikt. För att lyckas i tjänsten har du ett genuint intresse för kunden och en god förmåga att lyssna.

Gar-Bo erbjuder dig en stimulerande arbetsplats på ett företag i tillväxt. Hos oss är dina tankar och idéer är värdefulla och vi ser gärna att du tar en aktiv roll i utvecklingen.


Utbildning/bakgrund

Akademisk bakgrund är meriterande. Kunskaper inom byggteknik är en förutsättning.

Du har en gedigen erfarenhet av skadereglering inom bygg och/eller egendomsskador. I rollen som skadereglerare har du arbetat med komplicerade skador, och med kvalificerat utredningsarbete under flera år.

Du kan även ha din bakgrund från byggbranschen och där arbetat i några år som arbetsledare, byggledare, projektledare eller motsvarande. Har du din erfarenhet från eftermarknad på ett byggbolag är det också en intressant bakgrund.

Det är helt avgörande att du är skicklig inom byggteknik.

Det är meriterande med kunskap av dolda fel och/eller överlåtelser.

I tidigare befattningar har du uppvisat goda färdigheter i struktur och effektivitet.


Personliga egenskaper

Du har ett övertygande sätt, påverkar andra människors åsikter på ett sätt som leder till acceptans, samförstånd eller ändrat beteende. Samtidigt är du lyhörd och smidig i umgänget med andra, visar respekt och har lätt att samarbeta.

Analyserar frågor och bryter ner dem i sina beståndsdelar. Gör systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information.

Uttrycker dig klart, tydligt och övertygande såväl i grupp som på tu man hand.

Skriver klart och koncist. Anpassar språk och stil med hänsyn till läsaren.

Du har ett affärsmässigt förhållningssätt och arbetar för att nå överenskommelser med de skadelidande som gynnar båda parter.

Är lyhörd och smidig i umgänget med andra, visar respekt och har lätt att samarbeta.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel: 0707-72 77 11.