Tjänsten är tillsatt

Chef Motorskador


ICA Försäkring är Sveriges nya försäkringsbolag för dig, din familj, ditt hem, din bil och dina saker. Vi växer så det knakar både när det gäller nya kunder och produkter. Att vara ICA-kundens bästa försäkringsbolag är en självklarhet för oss och vårt mål är att tillsammans med ICA Banken, ICA Gruppen och alla ICA-handlare göra varje dag lite enklare och tryggare för våra kunder. Det gör vi bland annat genom att erbjuda bra försäkringar med mycket innehåll till schyssta priser. Naturligtvis med ICA-bonus och en massa andra bra erbjudanden som grädde på moset. ICA Försäkring är ett helägt dotterbolag till ICA Banken.


Arbetsuppgifter

I rollen som Chef Motorskador leder du motorskadeavdelningen operativt och strategiskt. Du leder och fördelar arbetet i en grupp som för närvarande består av 14 medarbetare som arbetar med skadereglering och skadeteknik. Gruppen är delad mellan Stockholm med 8 personer och Borås med 6 personer.

Du initierar och i vissa fall driver kompetensutveckling av medarbetarna. Har kan du ta hjälp av de erfarna motorskadereglerare som arbetar i gruppen.

I ditt ansvar ingår också att driva gruppens frågor gentemot övriga organisationen samt kravställa mot IT och verksamhetsutveckling.

Chef Motorskador sitter i skadeledningen för ICA Försäkring tillsammans med Chef Skadestöd, Chef Civilskador och Chef Personskador, och rapporterar till Skadechef. Skadeledningen är snabbfotad, samarbetsorienterad och mycket beslutsför. Här förväntas du ta ansvar för hela skadeorganisationens bästa och arbeta strategiskt.

En central del i det arbetet är att skapa en gemensam skadeprocess för hela bolaget. Det är också ditt ansvar att föra ut detta i motorskadegruppen och säkerställa att det implementeras och efterlevs i det dagliga arbetet. Inom ramen för det arbetet kommer du att arbeta med uppföljning.


Utbildning/bakgrund

Det är positivt med akademisk examen men inget krav.

Det är viktigt att du har en gedigen kunskap om motorförsäkring, och det är positivt om du har arbetat med skadereglering inom motor.

Du har under några år arbetet som ledare inom försäkringsbranschen.

Du har i din ledartjänst uppvisat en god förmåga att kombinera diplomati och lyhördhet med pondus.


Personliga egenskaper

Du är en tydlig, säker och trygg ledare som har en god förmåga att motivera dina medarbetare och ge dem de befogenheter som krävs för att de ska kunna lyckas med uppgiften.

Uttrycker dig klart, tydligt och övertygande såväl i grupp som på tu man hand.

Skriver klart och koncist. Anpassar språk och stil med hänsyn till läsaren.

Presenterar nya och annorlunda lösningar på arbetsrelaterade problem. Hittar nya angreppssätt och är inte bunden av traditionella utgångspunkter.

Du är handlingsinriktad. Är beredd att ta initiativ och fatta beslut. Du står på dig, driver igenom dina frågor och följer upp på beslut. Organiserar resurser och planerar aktiviteter. Sätter upp tidsramar och följer upp planer.

Har ett brett och övergripande synsätt på olika frågor, händelser och skeenden och inser deras långsiktiga betydelse.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel: 0707-72 77 11.