Tjänsten är tillsatt

Affärsområdeschef Affinity


Moderna Försäkringar är en del av Tryg Forsikring A/S som är Nordens näst största försäkringskoncern. I Sverige är Moderna Försäkringar en utmanare på försäkringsmarknaden och erbjuder sakförsäkringar för företag och privatpersoner. De senaste åren har Moderna Försäkringar lanserat flertalet smarta försäkringslösningar på marknaden och med hjälp av ny teknik och digitala lösningar arbetar vi för att förändra den svenska sakförsäkringsmarknaden.


Arbetsuppgifter

Befattningen innebär att leda och fördela arbetet inom affärsområde affinity- produktförsäkring. Du har ansvar för sex direktrapporterade gruppledare som leder ca nittio
medarbetare.

Du kommer att ansvara för försäljning, affärsutveckling, partnersamarbeten, distributionsupplägg, marknadsföring och produktutveckling. Allt strategiarbete inom affärsområdet utgår härifrån och kandidaten har resultatansvar.

Positionen är en nyckelroll inom Moderna då bolaget är marknadsledande inom området. Det finns en stor potential att bredda och utveckla affären, både med befintliga partnersamarbeten och inom nya. Du kommer att leda detta arbete.

Du sitter i ledningsgruppen för Moderna Försäkringar och rapporterar till VD.


Utbildning/bakgrund

En akademisk examen är önskvärd.

Du har en gedigen erfarenhet som ledare inom försäkring med inriktning på partnersamarbeten. Samtidigt är du försäkringsteknisk kunnig och bred kombinerat med en affärsmässighet, och rör dig smidigt från de små detaljerna till strategiska beslut.

Det är önskvärt om du har din bakgrund inom retailsamarbeten från ett annat försäkringsbolag eller försäkringsförmedlarföretag, och är van vid att arbeta och förhandla i den typen av kulturer.

I tidigare befattningar har du uppvisat mognad och trygghet som ledare och agerat transparant och samarbetsorienterat i alla lägen.


Personliga egenskaper

En förutsättning för att lyckas i rollen är att du är trygg i dig själv, litar på din kapacitet, är prestigelös och har ett öppet sinne samt mod.

Du har en god förmåga att förena diplomati med naturlig pondus. Har ett övertygande och förtroendeingivande sätt.

Du är analytiskt stark, har en hög intellektuell nivå, är kreativ och har strategiska färdigheter som gör skillnad i koncernledningen.

Du är en proaktiv doer med ett tydligt affärsdriv som på ett kraftfullt sätt kan utveckla Modernas gemensamma partneraffärer.

För att lyckas som ledare inom Moderna Försäkringar behöver du ta ansvar och i alla lägen verka för hela bolagets bästa.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel: 0707-72 77 11.