Tjänsten är tillsatt

Swedbank söker Compliance med inriktning på försäkring


Swedbank AB är en modern bank med rötterna tryggt förankrade i den svenska sparbankshistorien. Vi är en inkluderande bank med 7,4 miljoner privatkunder och 622 000 företags- och organisationskunder.

Swedbank Försäkring erbjuder pensionsförsäkringar, kapitalförsäkringar och person/riskförsäkringar för både privatkunder och företag. Genom Swedbanks och sparbankernas kontorsnät har företaget en stark lokal förankring i hela Sverige.
Tillsammans med Swedbank AB är Swedbank Försäkring en av de ledande aktörerna inom kollektivavtalad tjänstepension, med erbjudanden om tjänstepensionsförsäkring inom de större avtalsområdena på svensk arbetsmarknad. Sedan ett antal år tillbaka är även tjänstepensionsförsäkring för företag ett växande produktområde.

Med ett förvaltat kapital på mer än 170 miljarder kronor är företaget en stor försäkringsaktör i Sverige. Antalet försäkringsavtal uppgår till cirka två miljoner varav 1,3 miljoner inom sparande.

Bolaget har 130 anställda.

Vår företagskultur genomsyras av engagemang, samarbete och våra värderingar; öppen, enkel och omtänksam, både i det dagliga arbetet medarbetare emellan och i mötet med våra kunder.


Arbetsuppgifter

Tjänsten ingår i Compliancegruppen inom affärsområdet Savings.

Compliancegruppen som består av elva medarbetare och leds av Head of Compliance har ansvar för att driva och utveckla compliancearbetet i hela affärsområdet.

Medarbetarnas olika ansvarsområden spänner över verksamhets-inriktningarna Bank, Försäkring och Fond.

Du är i tjänsten inriktad på försäkringsverksamheten och har tillsammans med ansvarig Compliance för Försäkring i uppgift att organisera, driva och utveckla compliancearbetet i Swedbank Försäkring.

Du har ett nära samarbete med dina kollegor i gruppen liksom med medarbetare i Swedbank Försäkring.


Utbildning/bakgrund

Relevant akademisk examen.

Vi söker dig med några års erfarenhet av arbete som Compliance i finansiellt företag under Finansinspektionens tillsyn.

En förutsättning är att du har arbetat med regelefterlevnad i försäkringsverksamhet, helst inom livförsäkringsverksamhet.

Det är viktigt att du är van vid att arbeta nära affärsverksamheten och att göra självständiga regeltolkningar och bedömningar.

Du har god pedagogisk förmåga och har arbetat med både kontrollarbete, utformning av policys och riktlinjer liksom agerat stödjande och rådgivande i tidigare roller.


Personliga egenskaper

Du är mån om att förstå de tekniska och yrkesmässiga aspekterna av arbetet och håller dig kontinuerligt uppdaterad inom ditt fackområde.

Du har god analytisk förmåga. Analyserar frågor och bryter ner dem i sina beståndsdelar. Gör systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information.

Du uttrycker dig klart, tydligt och övertygande såväl i grupp som på tu man hand.

Skriver klart och koncist. Anpassar språk och stil med hänsyn till läsaren.

Du är handlingskraftig, beredd att fatta beslut, ta initiativ och sätta igång aktiviteter.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.