Tjänsten är tillsatt

Produktansvarig premiebestämd sparandeförsäkring


Vi är cirka 3 900 medarbetare inom Folksamgruppen som erbjuder försäkringar och pensionssparande som skapar trygghet i livets alla skeden. Nära varannan svensk är försäkrad hos oss och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Vi engagerar oss i det våra kunder bryr sig om och vår vision är att de ska känna sig trygga i en hållbar värld. Därför är vi måna om att våra kunder är rätt försäkrade och arbetar långsiktigt med bland annat trafiksäkerhet, miljöarbete och ansvarsfulla investeringar.


Arbetsuppgifter

Tjänsten ingår i avdelningen Avtal & Produkt som består av elva medarbetare. Avdelningen hör till Individ & Marknad.

Du har ansvar för KPA Pensions samtliga premiebestämda sparandeförsäkringar oavsett förvaltningsform. Ditt ansvar innebär att se till att produkterna lever upp till aktuella regelkrav, håller KPA:s standard utifrån kvalitets- och lönsamhetsperspektiv och är konkurrenskraftiga.

Du arbetar aktivt med omvärldsbevakning och håller dig uppdaterad på aktuella regelverk och kommande förändringar inom det legala området.

Du har ansvar för både kollektivavtalad och icke kollektivavtalad tjänstepension samt KPA:s privata pensionsförsäkringar.

Du skapar breda kontaktytor, deltar i samverkansgrupper, håller i utbildningar och har ett nära samarbete med den produktspecialist som arbetar inom området.

Exempel på uppgifter är:
- Att förse företagsledningen, affärsansvariga och andra relevanta forum med väl underbyggda förslag till beslut vad gäller produktrelaterade investeringar och andra strategiskt viktiga produktfrågor
- Att leda och driva affärsanalyser och utredningar
- Att vara beställare av utvecklingsinitiativ och förvaltningsuppdrag samt medverka vid den affärsmässiga prioriteringen av dessa
- Att löpande följa upp produkternas hälsa, marknadssituation, riskbild och strategiska inriktning
- Att tillhandahålla adekvata regelverk och villkor för produkterna samt verka för att dessa implementeras och tillämpas i verksamheten
- Att förse verksamheten med aktuella produkt- och erbjudandebeskrivningar

Utbildning/bakgrund

Du har relevant akademisk examen.

Vi söker dig med gedigen erfarenhet av arbete med tjänstepension och kollektivavtalade pensionsavtal.

Det är viktigt att du har god kunskap om pensioner och försäkringar – framförallt kollektivavtalad tjänstepension. Erfarenhet av traditionell pensionsförsäkring är en förutsättning.

För oss är det viktigt att du har arbetat med utveckling och har god förståelse för lönsamhetsfrågor och affärsekonomiska principer.

Eftersom tjänsten är så bred och innebär att etablera relationer ser vi gärna att du har arbetat utåtriktat och med att skapa relationer.

Det är en fördel om du har erfarenhet av de regelverk som implementeras inom branschen.


Personliga egenskaper

Du är en person som tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.

Du är ansvarsfull och strukturerar själv angreppssätt och driver dina processer vidare.

Du har lätt för att samarbeta, är bra på att skapa relationer och är inlyssnande och lyhörd.

Du har ett stort engagemang och en positiv attityd i ditt arbete.

Du förstår och tillämpar affärsmässiga principer. Gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Väger samman komplex information och olika typer av hänsynstagande och visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut.

Du förstår de fackmässiga aspekterna av arbetet särskilt bra. Du ser till att hålla dig uppdaterad inom ditt specialistområde.

Du har en god analytisk förmåga.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.