Tjänsten är tillsatt

Skadechef


WaterCircles Forsikring ASA er et voksende skadeforsikringsselskap med virksomhet i Norge, Sverige og Danmark. Selskapets strategi er å tilby forsikringer til utvalgte kunder. Vårt hovedfokus er på den delen av privatmarkedet som har større forsikringsbehov og som tar vare på sine eiendeler og små bedrifter. Vi markedsfører forsikringer under flere merkenavn, inkludert WaterCircles, Winterbergh og Safetown. Samlet premievolum er ca MNOK 330 hvorav ca MSEK 150 i Sverige. Selskapet har en historie med gode skadeprosenter og høy kundelojalitet.


Arbetsuppgifter

Rollen som Skadechef innebär ansvar för att leda och fördela arbetet för en grupp på fem skadereglerare, samt utöka gruppen i takt med företagets tillväxt.

Skadechef sitter i ledningsgruppen för bolaget. Det är avgörande att du i det arbetet aktivt bidrar till hela bolagets utveckling.

WaterCircles breddar nu sin verksamhet och kommer att växa inom segmentet övre medelklass.

Skaderegleringen idag är av naturliga skäl inriktad på standardprodukter inom privatsegmentet. Med den nya inriktningen kommer nya krav från kunderna. Servicenivån och kundupplevelsen skall utvecklas och förbättras i alla led.

Du ansvarar för att driva arbetet att förädla och förbättra skadeprocessen och säkerställa att den blir enhetlig inom gruppen, samt att den genomförs på ett hållbart sätt och i enlighet med WaterCircles miljöpolicy.

Du förväntas arbeta operativt med komplicerade skador.

För rätt kandidat finns möjlighet att ansvara för compliance frågorna för WaterCircles Sverige AB.


Utbildning/bakgrund

Det är meriterade om du är Jur. kand.

Du har en gedigen erfarenhet av skadereglering av sakskador på privatsidan. Det är positivt om du har reglerat ansvarsskador.

Du har arbetat som ledare inom försäkringsbranschen under något eller några år. Har du erfarenhet från ledarskap inom skador är det positivt.

Det är meriterande om vår blivande skadechef har arbetat med att driva utveckling och förändring.


Personliga egenskaper

Motiverar dina medarbetare och ger dem de befogenheter som krävs för att de ska kunna lyckas med uppgiften. Du sätter tydliga mål och följer upp, synliggör resultat, ger feedback och har en god förmåga att förena diplomati med pondus.

Uttrycker dig klart, tydligt och övertygande såväl i grupp som på tu man hand.

Skriver klart och koncist. Anpassar språk och stil med hänsyn till läsaren.

Förstår och tillämpar affärsmässiga och företags- ekonomiska principer. Fokuserar på kostnader, vinst, marknader, nya affärsmöjligheter etc. Du är strategisk och har en god förståelse för arbetet inom skadereglering.

Är lyhörd och smidig i umgänget med andra, visar respekt och har lätt att samarbeta. Du visar det både på individ och gruppnivå. Du är en person som ser, och som vill utveckla din personal.

Motiverar dig att arbeta hårt för att nå målen. Visar entusiasm och är inriktad på fortsatt karriär. Du är energirik, har en god inställning och attityd och skapar en vi- känsla i gruppen.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11.