Tjänsten är tillsatt

Skandia söker Senior Aktuarie till Modelleringsavdelningen


Vi är tillräckligt små för att du kan göra skillnad men tillräckligt stora för att du kan växa.

Hos oss är engagemang, ansvarstagande och en vilja att utvecklas några av de egenskaper vi värderar högst. Vi tror att samarbete tar oss längre än vad någon enskild person kan göra. Och vi tror på en organisation där mångfald och jämställdhet är lika självklart som att vi sätter våra kunder först.

Vi säljer inte produkter, vi skapar trygghet genom långsiktighet. Med 2 200 anställda är vi inte störst i branschen men med ett förvaltat kapital på cirka 600 miljarder gör våra medarbetare skillnad för våra kunder varje dag.

Vi sitter inte inne med alla svaren, det är därför vi behöver din hjälp att lösa morgondagens utmaningar. Ditt bidrag kommer att märkas!


Arbetsuppgifter

Tjänsten ingår i avdelningen Modellering som består av tio medarbetare.

Avdelningen har ansvar för att utveckla och förvalta Skandias finansiella projektionsmodeller som ligger till grund för bolagets styrning.

Avdelningen stödjer även andra funktioner i samband med analys av koncernen samt har ansvar för löpande produktion av underlag till bland annat MCEV, kapitalkrav och försäkringstekniska avsättningar.

Vidare driver avdelningen arbetet med lönsamhetsuppföljning av ny affär.

Du kommer att ta ansvar för ett eller flera av avdelningens ansvarsområden och ska aktivt bidra till utveckling av verksamheten.

Tjänsten innebär att du har många kontaktytor i organisationen bland annat med CFO, Chefaktuarie, Riskfunktionen och Produkt.


Utbildning/bakgrund

Vi söker dig med en relevant akademisk examen och med mer än fem års erfarenhet av aktuariellt arbete i försäkringsverksamhet eller i konsultverksamhet med inriktning på försäkring.

En förutsättning är att du har arbetat med traditionell livförsäkring och gärna med fondförsäkring.

Du har erfarenhet av arbete med modellering, helst i Moses/RAFM eller liknande. Vi ser det som en fördel om du har arbetat med datahantering i SQL.

Det är viktigt att du har erfarenhet av värdering av skuldsidan i försäkringsbolag liksom att du har arbetat med lönsamhetsuppföljning, till exempel MCEV beräkningar.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av utveckling av ALM modeller och interna kapitalkravsmodeller.


Personliga egenskaper

Du visar intresse, förståelse och respekt för andra och är bra på att samarbeta.

Du håller dig uppdaterad inom din expertkunskap.

Din analytiska förmåga är god och du tycker att det är viktigt att förstå sammanhang och samband.

Ditt fokus är på kundbehov och kundtillfredsställelse och du är mån om att leverera med hög kvalitet. Arbetar på ett systematiskt, metodiskt och pålitligt sätt.

Du har ett kreativt sinne, skapar nya idéer, infallsvinklar och insikter liksom skapar innovativa produkter eller modeller. Du ser lösningar på problem.

Även i pressade situationer arbetar du produktivt och effektivt. Du är balanserad och lugn och håller en positiv attityd till arbetet.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.