Tjänsten är tillsatt

Länsförsäkringar Bank söker Head of Governance


Länsförsäkringar Bank är en av Sveriges största banker med över över 400 000 kunder som har Länsförsäkringar som huvudbank. Strategin utgår från länsförsäkringsgruppens stora kundbas, ett starkt varumärke och en lokal förankring via de kundägda länsförsäkringsbolagen.
Banktjänster erbjuds i första hand till de 3,7 miljoner kunderna i länsförsäkringsgruppen. Kundkontakter sker i personliga möten på 128 av länsförsäkringsbolagens kontor runt om i Sverige samt via digitala tjänster och telefon.
Målet är att utifrån en låg risk ha en fortsatt tillväxt i volymer och lönsamhet, de mest nöjda kunderna och en ökad andel kunder som har både bank och försäkring hos Länsförsäkringar.

Länsförsäkringar Bank har under tio av de senaste tretton åren haft Sveriges mest nöjda kunder på privatmarknaden och har mer nöjda kunder än de fyra huvudkonkurrenterna storbankerna, enligt Svenskt Kvalitetsindex 2016.
Det sker ett kontinuerligt arbete med att stärka ställningen på marknaden bland annat genom att ligga i framkant när det gäller digitala tjänster och i början av 2017 utsågs bankens app för andra året i rad till Sverige bästa av Mobilgalan och Web Service Awards.
Länsförsäkringar Bank ägs till 100 procent av Länsförsäkringar AB. Bankkoncernen består av moderbolaget Länsförsäkringar Bank samt de helägda dotterbolagen Länsförsäkringar Fondförvaltning, Länsförsäkringar Hypotek och Wasa Kredit.


Arbetsuppgifter

Tjänsten innebär att du har ett övergripande ansvar för att upprätthålla ett sammanhållet system för intern styrning och kontroll inom Bankkoncernen.

Du rapporterar till Head of CEO Office och arbetar nära bankens ledning.

Du ser till att hålla dig uppdaterad på aktuella regelverk och kommande regelförändringar samt analyserar och bedömer hur dessa påverkar verksamheten.

Du har ansvar för att säkerställa kvalitet av bankens samtliga styrdokument och ser till att dessa är väl förankrade i verksamheten.

Några exempel på övriga uppgifter är:
- Stöd och uppföljning gällande Bankkoncernens hantering av kontrollfunktionernas rekommendationer
- Samordningsansvar gällande nya- och ändrade regelverk samt styrelseutbildning
- Deltagande i frågor gällande intern styrning och kontroll
- Deltagande i relevant arbete inom Svenska Bankföreningen och i Bankens Kommitté Internkontroll
- Koordinering av Revisionsutskott Bank samt rapportering till ledning, Revisionsutskott Bank och styrelser inom området


Utbildning/bakgrund

Vi söker dig med juristexamen och djup kunskap om aktuella regelverk och gedigen erfarenhet av arbete med regelverksfrågor i bankverksamhet.

Det är viktigt att du har erfarenhet av strategiskt arbete och är van vid att göra självständiga regeltolkningar och bedömningar.

Du kan ha arbetat som compliance, som senior jurist i legafunktion eller som konsult inom relevanta områden.

För oss det är det viktigt att du har en god pedagogisk förmåga eftersom du ska kunna skapa ett intresse för styrningsfrågor och förklara regeltolkningar och bedömningar på ett pedagogiskt sätt.


Personliga egenskaper

Du kan fatta snabba, tydliga beslut och tar ansvar för åtgärder och projekt. Du är handlingskraftig och agerar med självförtroende.

Du har lätt för att anpassa dig och visar intresse och förståelse för andra. Du stödjer och bryr dig om andra och visar respekt för andras åsikter och bidrag.

Du är skicklig på att uttrycka dig i både tal och skrift. Du talar och skriver klart, tydligt och övertygande på ett engagerande och uttrycksfullt sätt.

Det är viktigt att du är intresserad av att hålla dig uppdaterad och påläst på aktuella och kommande regelverk och förändringar inom dessa. Du delar med dig av din expertis och sakkunskap till andra.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.