Tjänsten är tillsatt

Ansvarig Pris/Produkt & Underwriting


Välkommen till ett unikt bolag inom försäkring!

Svedea är ett specialistbolag inom försäkring. Vi erbjuder försäkringar för båtar, motorcyklar, snöskotrar, bilar, hundar och katter men också ett stort antal företag. Vår övertygelse är att framgång skapas av engagerade medarbetare som trivs på jobbet och vår vision är att förändra försäkringsbranschen.


Arbetsuppgifter

Rollen innebär övergripande portföljansvar för samtliga produkter och guidelines inom Svedea Företag, med fokus på egendomsförsäkring. Du skall säkerställa att portföljen utvecklas sunt.

Det innebär att du upprättar och utvecklar tariffer och villkor utifrån ett affärsmässigt perspektiv och att kvalitetssäkra dem. I arbetet ingår också att hålla dig ständigt uppdaterad inom lagstiftningen samt vad gäller andra samhällsförändringar som kan påverka.

Du kommer att arbeta nära affären och verksamheten genom att samverka för goda och uthålliga affärer. Här ingår också att bistå, styra men också säga nej till affär.

I tjänsten ingår ansvar för produktutveckling inom företagsförsäkring. I praktiken innebär det vanligtvis att samla förslag och idéer från olika stakeholders såsom kollegor, mäklare och övriga samarbetspartners och skapa produkter som är attraktiva och håller över tid.

Du är involverad i komplicerade kundcase och storskador. Ibland agerar kandidaten underwriter för en enskild risk.

När en affär går utanför Svedeas guidelines är det ditt ansvar att initiera och driva dialogen vidare med Inter Hannover som är riskbärare för Svedeas affär.

Rollen innebär också ett övergripande ansvar för interna och externa guidelines för affärsområdet.

Du rapporterar till affärsområdeschefen för företag.


Utbildning/bakgrund

Det är positivt med en akademisk examen inom ekonomi, juridik eller teknik.

Du har en gedigen kunskap och erfarenhet inom företagsförsäkring och det är viktigt att du har haft resultatansvar inom ramen för din befattning.

En passande bakgrund kan vara Underwriter, Portfolio Manager, Ansvarig Pris & Produkt, Produktchef, Analytiker eller motsvarande.

Du har god erfarenhet av egendomsförsäkring och det är positivt med kunskap inom övriga lines.

Det är centralt att du är skicklig på försäkringsekonomi och överlag är en väldigt skarp och trygg analytiker och affärsman/kvinna.

I tidigare befattningar har du agerat självständigt, uppvisat nyfikenhet och mod, en vilja att testa nytt och göra skillnad samt förmågan att förena diplomati med pondus.


Personliga egenskaper

Affärsmässighet: Förstår och tillämpar affärsmässiga och företags- ekonomiska principer. Fokuserar på kostnader, vinst, marknader, nya affärsmöjligheter etc.

Analyserar frågor och bryter ner dem i sina beståndsdelar. Gör systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information. Numeriska färdigheter är avgörande för att lyckas i tjänsten såväl som intresse för detaljer utan att fastna

Presenterar nya och annorlunda lösningar på arbetsrelaterade problem. Hittar nya angreppssätt och är inte bunden av traditionella utgångspunkter.

Är observant på mål och fastställd kvalitet. Ser till att normer för kvalitet och produktivitet upprätthålls.

Är beredd att fatta beslut, ta initiativ och sätta igång och genomföra aktiviteter. Hög grad av motivation och entusiasm.

Är lyhörd och smidig i umgänget med andra, visar respekt och har lätt att samarbeta.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11.