Tjänsten är tillsatt

Nordea Liv & Pension söker Modellaktuarie


Nordea Liv & Pension tillhandahåller kapitalförsäkringar och pensionsprodukter till både privat- och företagskunder i Sverige. Vi erbjuder traditionell försäkring, fondförsäkring och riskprodukter. Vi befinner oss i en tillväxtfas där nya digitala lösningar och erbjudanden till våra kunder ligger i fokus. Våra produkter är en del av Nordeas breda erbjudande till våra kunder.

Nordea Liv & Pension Sverige har 240 anställda och 600 000 kunder.


Arbetsuppgifter

Du arbetar i en grupp bestående av tio aktuarier.

Gruppen har ansvar för risk-, lönsamhets- och Solvens II beräkningar.

Tjänsten innebär att du har ett nära samarbete med dina kollegor i gruppen liksom med kollegor i Norge och Finland. Likaså har du kontakt med CFO, CRO och Chefaktuarie i olika frågor.

Du arbetar med stort fokus på beräkningsmodeller och modellutveckling.

Exempel på uppgifter är:
- Risk och Solvens II beräkningar
- Modellutveckling och programmering
- Utredning och analys
- Beräkning av försäkringstekniska avsättningar
- Process- och metodutveckling


Utbildning/bakgrund

Vi söker dig med relevant akademisk examen och minst några års erfarenhet av aktuariellt arbete i försäkringsverksamhet.

Du kan ha skaffat dig erfarenheten genom arbete hos försäkringsbolag, i konsultverksamhet eller som specialist på Finansinspektionen.

Vi ser det som särskilt meriterande om du har arbetat i livförsäkringsverksamhet.

För att lyckas i tjänsten är det viktigt att du har ett stort intresse för och erfarenhet av att arbeta med beräkningsmodeller och programmering.

Eftersom en stor del av arbetet sker i AFM, SQL och VBA ser vi gärna att du har vana av dessa eller motsvarande programspråk.

Du uttrycker dig väl i svenska och engelska, både i muntlig och skriftlig form.


Personliga egenskaper

Du tar snabbt till dig ny information och har lätt för att sätta dig in i nya frågor och områden.

Du är kreativ och ser möjligheter snarare än hinder. Du är inriktad på att utveckla och effektivisera och driver arbete med att testa nya sätt att göra saker på.

Du är lojal till ditt uppdrag och följer instruktioner och riktlinjer. Är mån om att hålla tidplaner.

Du håller dig uppdaterad inom ditt specialistområde liksom läser på och utvecklar din kunskap. Till andra delar du gärna med dig av din expertis.

Du anpassar dig lätt till ändrade förhållanden, olika situationer och olika människor. Visar respekt och är smidig i umgänge med andra.

Du är handlingskraftig, har ett starkt eget driv och tar ansvar för dina leveranser.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel. 0705-938766