Tjänsten är tillsatt

Max Matthiessen söker Chef Affärsområde Liv & Pension


Max Matthiessen är, tillsammans med Willis Towers Watson, Nordens ledande konsult och förmedlare inom försäkring, förmåner, HR samt sparande. Genom vårt internationella nätverk har vi tillgång till resurser, erfarenhet och kompetens. Det gör oss till en helhetsleverantör med lokal styrka och global närvaro.
Våra rådgivare, sakförmedlare, administratörer och specialister har lång erfarenhet av att hjälpa företag och privatpersoner med upphandling, analys, paketering, rådgivning och administration av marknadens främsta spar- och försäkringslösningar. Vi vet att vår erfarenhet och rådgivning gör skillnad.
Företaget grundades 1889. Idag har vi cirka 440 medarbetare på ett 30-tal orter över hela Sverige. 2017 var bruttoomsättningen cirka 1 390 MSEK.


Arbetsuppgifter

Vi söker dig som vill driva och utveckla vårt största Affärsområde, Liv & Pension. Du leder verksamheten och har totalt budget-/resultat- och personalansvar. Inom Liv & Pension arbetar idag ca 300 medarbetare, spridda på olika kontor i landet, vilket är den större delen av Max Matthiessens verksamhet både vad det gäller antal medarbetare och omsättning.
En viktig uppgift är att stärka tillväxten inom affärsområdet genom ökad säljeffektivitet samt att utforma och implementera ett konkurrenskraftigt kunderbjudande. Du driver utveckling och digitalisering av vårt erbjudande för att stärka Max Matthiessen på marknaden.
Tillsammans med koncernledningen utformar du en affärsplan som ska stärka Max Matthiessen och tar fram alternativa strategier för att möta en framtida marknad.


Utbildning/bakgrund

Du har relevant utbildning och minst tio års erfarenhet av Liv- och Pensionsverksamhet.

Vi söker dig med djup kunskap om den svenska liv- och pensionsmarknaden.

Likaså har du gedigen erfarenhet av att leda försäljningsverksamhet. Du är van vid att leda strategiskt med budget/- resultat- och personalansvar och har haft stora ledarroller med personalansvar för fler än femtio medarbetare.

Du har i uppgift att växa verksamheten och utveckla den i en konkurrensutsatt marknad varför det är viktigt att du är kommersiellt inriktad, brinner för att driva utveckling och att skapa ett attraktivt erbjudande.

Här kommer du att få stort utrymme och kunna se resultatet av det du gör.

Tillsammans med medarbetarna ska du skapa framgångsrika strategier, attraktiva erbjudanden liksom driva effektiviserings- och digitaliseringsarbete varför vi förväntar oss att du gjort det tidigare med goda resultat.
Ytterligare


Personliga egenskaper

Du är en engagerad ledare som motiverar dina medarbetare och ger dem de befogenheter som krävs för att de ska kunna lyckas med uppgiften. Nu söker vi dig som är en engagerad och driven ledare. Du är verbalt stark och en skicklig kommunikatör.

Du brinner för att växa affären och får med dig medarbetarna på att utveckla erbjudandet och öka försäljningstakten. Du har stort fokus på resultat och lönsamhet. En av dina framgångsfaktorer är att du ser möjligheter och lyckas omsätta dessa i praktiken. Du är beslutsför, tar initiativ och startar aktiviteter. Motgång ser du som en utmaning som snarare triggar än besvärar dig. Du kämpar hårt när det behövs och har mycket energi.
I denna rekrytering kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.