Tjänsten är tillsatt

Risk Management Specialist


ICA Gruppen är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med verksamhet inom mat och måltider, bank, apotek, specialvaror och fastigheter. ICAs värderingar grundar sig på enkelhet, engagemang och entreprenörskap. Balansen mellan individens drivkraft och kraften i det gemensamma är en del av vår framgång. Har du vilja och egna idéer finns en mängd möjligheter att lyckas hos oss. ICAs Group Risk Management (GRM) funktion som arbetar koncernövergripande inom risk- och säkerhetsområdet består av sju personer med olika specialistkompetens och leds av ICAs Head of Group Risk Management. Vi söker nu en engagerad Risk Management Specialist som kan koordinera och vidareutveckla koncernens riskhanteringsprocess.


Arbetsuppgifter

Som koncernens Risk Management Specialist koordinerar du ICA Gruppens riskhanteringsprocess. För att lyckas i tjänsten är det viktigt att kombinera strategiskt och operativt arbete. En stor del av jobbet genomförs ute i verksamheten där du fungerar som en internkonsult inom området och både stödjer och utmanar verksamhetens riskhanteringsarbete.

ICA har en mångfacetterad verksamhet vilket gör att du i rollen som Risk Management Specialist får ett varierat arbete med djupdykningar inom många olika risk- och verksamhetsområden.

Som RM Specialist ansvarar du för att:

Det finns koncernövergripande riktlinjer och instruktioner/standards inom riskhantering.

Stärka kompetensen inom riskhantering genom att planera och leda utbildningar, workshops och övningar.

Utveckla och implementera ändamålsenliga metoder och verktyg som effektiviserar koncernens riskhanteringsarbete.

Bevaka nya lagar och författningar som påverkar koncernens riskprofil samt kontinuerligt följa de förändringar som sker inom riskhantering beträffande metoder och teknik.

Sammanställa och följa upp moderbolagets samt dotterbolagens arbete inom riskhantering.

Koordinera koncernens riskhanteringsprocess och säkerställa att erforderlig rapportering sker till koncernens riskhanteringskommitté.


Utbildning/bakgrund

Akademisk examen och lång erfarenhet (minst 5 år) av arbete med strategiska riskhantering.

Det är positivt om du har arbetat som konsult inom området, och/eller i ett större företag eller revisionsbyrå.

Du har gärna goda kunskaper inom närliggande områden såsom kris och kontinuitet samt erfarenhet av att genomföra processkartläggningar.

Erfarenhet inom IT och god teknisk förståelse är önskvärd.

Mycket goda färdigheter i att kommunicera skriftligt och muntligt runt aktuella frågeställningar på både svenska och engelska.

En god pedagog med vana att utforma och hålla utbildningar.


Personliga egenskaper

Du är en initiativrik person, som är relationsskapande och har en god kommunikativ förmåga.

Är lyhörd och smidig i umgänget med andra, visar respekt och har lätt att samarbeta. Samtidigt agerar du med pondus när så krävs.

Som RM Specialist är det avgörande att du har ett stort engagemang för ämnesområdet och en hög integritet. Det är även viktigt att vara van att arbeta självständigt och målinriktat.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11.