Tjänsten är tillsatt

Anticimex Försäkring söker Driftchef IT


Anticimex Försäkringar ingår i Anticimex koncernen som består av Sverige, Norden, Europa, USA, Singapore och Australien/Nya Zealand. Försäkringsbolaget har idag verksamhet i norden och övriga Europa och arbetar kontinuerligt för att erbjuda försäkringslösningar till samtliga kunder inom koncernen. Anticimex koncern grundades 1934 av tre familjer och har ca 5 600 (varav 1 400 i Sverige) anställda som arbetar inom områdena skadedjurskontroll, matsäkerhet, fuktkontroll, husbesiktningar och brandskydd. Vi omsätter ca 6 miljarder kronor och finns i 18 länder. Vi har haft obruten tillväxt sedan starten och ser stora möjligheter till expansion.


Arbetsuppgifter

Du har ansvar för att leda och utveckla driften inom IT och rapporterar till bolagets CIO.

I rollen ingår att skapa förutsättningar för utveckling och lansering av bolagets framtida digitala tjänster, möjliggöra en snabb och agil utveckling av verksamheten och att arbeta för en hög IT-säkerhet, driftssäkerhet och effektiv regelefterlevnad av bolagets IT-miljö.

Ett av företagets mål är att ta hem delar av den outsourcade verksamheten varför du har i uppgift att skapa förutsättningar för det internt. Eftersom viss verksamhet även framåt kommer att skötas av externa leverantörer är ditt ansvar att leda det arbetet och driva utvecklingen.

Några viktiga uppgifter som ingår i rollen är att:
• Bygga upp ett nytt verksamhetsområde - IT operations
• Bygga upp en helt ny IT miljö och löpande säkerställa kontinuerlig utveckling av IT miljön
• Skapa en effektiv molnplattform där DevOps och säkerhet kommer att bli viktiga områden


Utbildning/bakgrund

Vi söker dig med en relevant akademisk examen.

Du har fem till tio års erfarenhet av IT- drift. En förutsättning är att du är van vid att driva utveckling av IT-verksamhet och har god förhandlingsvana. Du har mycket kontakt med leverantörer.

Du sätter dig snabbt in i verksamhet och har i tidigare tjänster haft mycket kontakt med medarbetare i verksamheten.

För att lyckas i tjänsten är det viktigt att du har erfarenhet från projektledning och ledning av förändrings- och digitaliseringsarbete.


Personliga egenskaper

Du är samarbetsorienterad och lyssnar in människor. Du visar intresse och förståelse för andra och är bra på att skapa laganda. Uppmärksammar, lyssnar, rådfrågar andra och kommunicerar proaktivt. Stödjer och bryr dig om andra.

Du skapar goda relationer till människor, både internt och externt. Du är bra på att bygga omfattande och effektiva kontaktnätverk inom och utanför organisationen och kommer bra överens med personer på alla nivåer.

Tillämpar specialiserad och detaljerad teknisk expertkunskap. Delar med dig av expertis och sakkunskap till andra. Använder teknologi för att uppnå arbetsmål. Uppvisar tillräcklig koordination och uthållighet, händighet, spatial medvetenhet och skicklighet.

Du är målfokuserad. Planerar aktiviteter och projekt i god tid och tar möjliga förändringar i beaktande. Utnyttjar tiden effektivt.

Du är kreativ och skapar nya idéer, infallsvinklar och insikter. Du ser möjligheter och har lätt för att finna lösningar på problem. Söker möjligheter till förbättring av organisationen.

Arbetar produktivt i en pressad miljö. Du är stabil och oroar dig sällan. Balanserar kraven i arbets- och privatliv. Du är positiv, optimistisk och uppskattar konstruktiv kritik.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.