Tjänsten är tillsatt

Folksam söker modellaktuarie


Vi är cirka 3 900 medarbetare inom Folksamgruppen som erbjuder försäkringar och pensionssparande som skapar trygghet i livets alla skeden. Nära varannan svensk är försäkrad hos oss och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Vi engagerar oss i det våra kunder bryr sig om och vår vision är att de ska känna sig trygga i en hållbar värld. Därför är vi måna om att våra kunder är rätt försäkrade och arbetar långsiktigt med bland annat trafiksäkerhet, miljöarbete och ansvarsfulla investeringar.


Arbetsuppgifter

För att behålla positionen som ett av Sveriges främsta livförsäkringsbolag söker vi nu en modellaktuarie för utveckling och förvaltning av vår lönsamhetsmodell.

Du ingår i sektionen Aktuarie Liv där vi är omkring 45 medarbetare som hanterar spar-försäkringar samt riskförsäkringar med koppling till sparande. Vi befinner oss i ett intensivt och spännande skede med mycket utveckling och förändring.

Folksam ska växa inom tjänstepensionsmarknaden, öka kostnadseffektiviteten och bibehålla den ekonomiska stabiliteten. Samtidigt ska vi svara mot de rapporteringskrav, lagar, regler och policyer som Folksam Liv med dotterbolag lyder under. Bra ska bli bättre!

I rollen som modellaktuarie har du fokus på lönsamhetsmodellen vilket är en viktig del för Folksams strategiska arbete. Lönsamhetsmodellen är vital för Folksams arbete med bl.a. ORSA samt andra strategiska analyser.

Du deltar i utvecklingen av lönsamhetsmodellen och i arbetet med att säkerställa att modellerna är korrekta och pålitliga, dokumenterade med god kvalitet och enligt en gemensam standard.

Arbetsuppgifterna omfattar analyser av bolagets långsiktiga utveckling i syfte att säkerställa bolagets strategi kring exempelvis produktflora. Du kommer inledningsvis fokusera på moderbolaget Folksam Liv men på sikt arbeta med lönsamhetsmodellen för hela Folksam Liv-gruppen.

Exempel på övriga uppgifter är:
• Att delta i arbetet med att säkerställa att beräkningar, analyser och underlag håller tillräcklig kvalitet och utförs enligt gemensam standard
• Agera proaktivt och driva utveckling av metoder och arbetssätt, i samråd med kollegor i tvärfunktionella team.
• Delta i arbetet med utveckling av gemensamma processer avseende arbetssätt med aktuariemodeller
• Bidra med aktuariell kunskap så att modeller återspeglar Folksams produkter på ett relevant sätt.


Utbildning/bakgrund

Vi söker dig med en relevant akademisk examen och med erfarenhet av aktuariellt arbete inom sparförsäkring, gärna traditionell försäkring.

Du har erfarenhet av arbete med modellering, helst i Moses, Risk Agility eller liknande modellverktyg.

Det är viktigt att du har erfarenhet av modellering av ett försäkringsbolags kassaflöde men även att du har arbetat med lönsamhetsuppföljning baserat på MCEV.


Personliga egenskaper

Som person är du prestigelös, öppen och ödmjuk samt trivs med att jobba såväl självständigt som att vara en del av teamet.

Du har förmåga att arbeta med både god överblick och med fokus på detaljer. Då tempot tidvis är högt behöver du vara flexibel, pålitlig och kommunikativ.

Du har lätt för att presentera resultat och slutsatser för grupper.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel. 0705-938766