Tjänsten är tillsatt

Anticimex Försäkring söker Systemförvaltare


Anticimex Försäkringar ingår i Anticimex koncernen som består av Sverige, Norden, Europa, USA, Singapore och Australien/Nya Zealand. Försäkringsbolaget har idag verksamhet i norden och övriga Europa och arbetar kontinuerligt för att erbjuda försäkringslösningar till samtliga kunder inom koncernen. Anticimex koncern grundades 1934 av tre familjer och har ca 5 600 (varav 1 400 i Sverige) anställda som arbetar inom områdena skadedjurskontroll, matsäkerhet, fuktkontroll, husbesiktningar och brandskydd. Vi omsätter ca 6 miljarder kronor och finns i 18 länder. Vi har haft obruten tillväxt sedan starten och ser stora möjligheter till expansion.


Arbetsuppgifter

Tjänsten ingår i en grupp bestående av fyra systemförvaltare vilka ingår i bolagets gruppering för IT och informationssäkerhet.

Som systemförvaltare arbetar du med att stödja och hjälpa verksamheten, lägga beställningar, analys och har ett tätt samarbete med leverantörer och systemutvecklare.

Du driver aktivt förändring inom ditt eller dina förvaltningsområden och driver incidentutredningar med intern IT och med externa leverantörer.

Du arbetar med samordning, kartläggning, planering, administration och uppföljning. Likaså ser vi att du bidrar i arbetet med utveckling och införande av befintliga och nya eTjänster.

Ett viktigt område är utveckling och förbättring av metoder, rutiner och arbetssätt inom förvaltningsområdet.

Tjänsten innebär breda kontaktytor och du har mycket kontakt med verksamheten och ger information och håller utbildningar till exempel i samband med nya releaser.


Utbildning/bakgrund

Vi söker dig med relevant akademisk examen inom system/datavetenskap.

Du har minst några års erfarenhet av liknande uppgifter. Det är viktigt att du har arbetat med systemförvaltning, utveckling och IT- kravställning.

En förutsättning är att du har gedigen erfarenhet av utvecklingslära IT kravställning och stor vana av att arbeta i agila team.

Likaså ser vi det som nödvändigt att du har arbetat med förvaltningsmetoder som pm3 och gärna har kunskap inom ITIL och andra it management ramverk.

Du har arbetat i projektform och är van att ha kontakt med leverantörer.


Personliga egenskaper

Du är en lagspelare. Du bidrar till god laganda, lyssnar, rådfrågar andra och kommunicerar proaktivt. Är respektfull, stödjer och bryr dig om andra.

Du är bra på att skapa bra relationer till kunder och kollegor. Du skapar nätverk och är skicklig på att utveckla relationer. Kommer bra överens med personer på alla nivåer. Hanterar konflikter på ett balanserat sätt.

Tillämpar specialiserad och detaljerad teknisk expertkunskap. Utvecklar arbetskunskap och sakkunskap genom kontinuerlig utveckling i professionen. Delar med dig av expertis och sakkunskap till andra.

Du har lätt för att sätta dig in i nya områden och tar snabbt till dig nya uppgifter. Uppmuntrar andra att dela kunskaper och är generös och hjälpsam.

Du är målfokuserad och anstränger dig för att nå uppsatta mål. Du är mån om att leverera i tid och planerar och organiserar arbete väl.

Du hanterar stress och press på ett balanserat sätt. Balanserar kraven i arbets- och privatliv. Du har en positiv attityd och delar med dig av energi och entusiasm. Accepterar och lär dig av kritik.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766