Tjänsten är tillsatt

AMF söker Compliance Officer


AMF ligger mitt i centrala Stockholm och vi är idag cirka 350 medarbetare. Med fyra miljoner kunder och ett förvaltat kapital på mer än 600 miljarder kronor, har vi ett stort samhällsansvar, och är en av de största aktörerna på den svenska pensionsmarknaden. Vårt uppdrag är att ge våra kunder en så hög och trygg pension som möjligt. Och vi har alltid kundens bästa för ögonen. Vi ägs av fack och arbetsgivare tillsammans – och de har inget intresse av att själva ta del av vinsten. Därför går den oavkortat till våra kunder. Vår vision är att bli bäst i Sverige på pensionen från jobbet. Vi drivs av ett stort engagemang för våra kunder och en stolthet för vårt uppdrag. Och vi lever enligt våra värdeord; enkel, trygg och mänsklig. Därför tycker vi att det är viktigt att visa varandra respekt och öppenhet på jobbet. Vi jobbar också för ett tydligt ledarskap, jämlikhet och mångfald genom rätten att få vara sig själv. Vi vill att alla ska känna arbetsglädje och trivas hos oss.


Arbetsuppgifter

Tjänsten ingår i Compliancefunktionen som består av två medarbetare och leds av Lilli-Ann Helmer.

Funktionen har ansvar för Compliance i Försäkringsverksamheten liksom i Kapitalförvaltnings- och Fondbolagsverksamheten. Tjänsten innebär att du är inriktad på compliancearbete inom Kapitalförvaltning och Fondverksamheten.

Dina uppgifter omfattar att löpande kontrollera, identifiera, bedöma och rapportera de risker som kan uppkomma till följd av bristande regelefterlevnad.

Du har i uppgift att hålla dig uppdaterad på kommande regelförändringar och följa utvecklingen inom aktuella regelområden. I tjänsten ingår att stödja, vägleda och utbilda medarbetare inom regelområdena vilket gör att du har mycket kontakt med verksamheten.


Utbildning/bakgrund

Jur kand eller motsvarande akademisk examen

Vi söker dig som har erfarenhet av arbete med compliancefrågor i Fond- och/eller Kapitalförvaltningsverksamhet.

Det är viktigt att du är självständig och van vid att göra självständiga regeltolkningar och bedömningar.

Du är och håller dig uppdaterad på aktuella regelverk och har arbetat både kontrollerande, stödjande och vägledande.

Du kan även ha skaffat dig din erfarenhet som konsult inom regelefterlevnad.Personliga egenskaper

Du är en god lagspelare som visar intresse och förståelse för andra. Lyssnar in andra och respekterar andras åsikter. Du stödjer och bryr dig om andra.

Du är tydlig i ditt uttryck. Uttrycker åsikter, information och kärnan i ett argument på ett klart sätt. Håller presentationer och talar offentligt med skicklighet och självförtroende. Du har lätt för att skapa förtroende och utstrålar trovärdighet.

Du är en skicklig skribent.

Du är målfokuserad och kämpar hårt för att nå uppsatta mål.

Följer procedurer och policy. Håller dig till tidsplaner.

Du hanterar press och stress på ett balanserat sätt. Balanserar kraven i arbets- och privatliv. Upprätthåller en positiv attityd till arbetet. Accepterar och lär dig av kritik.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.