Tjänsten är tillsatt

Mavera söker medarbetare till Supportfunktionen


Mavera är ett Insurtech bolag inom medicinsk rådgivning. Våra tjänster hjälper försäkringsbolag, skaderegleringsbolag, juridiska ombud och advokatbyråer att få oberoende försäkringsmedicinsk rådgivning på ett säkert, enkelt och effektivt sätt. Vi hanterar tusentals ärenden per månad genom vårt webbaserade ärendehanteringssystem VERA och vårt nätverk av medicinska rådgivare. Vi är ledande på marknaden inom försäkringsmedicinsk rådgivning i Sverige och expanderar med en ökad närvaro i våra nordiska grannländer.


Arbetsuppgifter

Tjänsten ingår i ett leveransteam som innefattar följande funktioner; partneransvarig, skadespecialister, dataanalytiker, och leverans- och kvalitetsansvarig. Du har ett nära samarbete med alla delar av leveransteamet.

Tjänsten innebär arbete med support och ärendehantering. Likaså deltar du i olika administrativa uppgifter. Eftersom Mavera är ett företag i tillväxt och håller en hög utvecklingstakt är tjänsten bred och du kan bli involverad i många olika uppgifter inom olika områden.

Din uppgift är att delta i utveckling av verksamheten och det är bra om du kan driva affärsutvecklande projekt.

Du har daglig kontakt med kunder och partners per telefon och mail.


Utbildning/bakgrund

Det är meriterande med relevant akademisk examen.

Vi söker dig som har minst två års erfarenhet av liknande arbete, gärna inom försäkringsverksamhet.

En förutsättning är att du har goda kunskaper i Office-paketet och är flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift. Det är meriterande med kunskaper i nordiska språk.

Du är van vid digitala gränssnitt och det är en fördel om du har erfarenhet av att driva arbete i projektform.


Personliga egenskaper

Du är en god lagspelare och visar intresse och förståelse för andra. Du anpassar dig och bidrar till god laganda. Du respekterar andra människor och lyssnar in och tar till dig av andras åsikter.

Du skapar goda relationer till kunder och personal. Kommer bra överens med personer på alla nivåer. Hanterar konflikter på ett balanserat sätt.

Du skriver tydligt och klart. Undviker onödigt användande av jargong och komplicerat språk.

Du sätter dig snabbt in i nya uppgifter och memorerar snabbt information. Visar en snabb förståelse av ny information. Uppmuntrar organisatoriskt lärande (d v s tar lärdom av framgångar och misslyckanden och söker återkoppling från personal och kunder).

Du har kundfokus och är mån om att upprätthålla en hög kvalitet. Du arbetar på ett systematiskt, metodiskt och pålitligt sätt.

Du följer instruktioner från andra utan att i onödan ifrågasätta auktoritet. Följer procedurer och policy och håller dig till tidsplaner.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.