Tjänsten är tillsatt

Swedbank söker Head of Group AML Compliance


Swedbank AB är en modern bank med rötterna tryggt förankrade i den svenska sparbankshistorien. Vi är en inkluderande bank med 7,4 miljoner privatkunder och 622 000 företags- och organisationskunder.

I Swedbank strävar vi efter att ta tillvara varje medarbetares individuella förmåga och uppmuntra de personer som söker nya utmaningar inom koncernen. Vi söker dig som delar vår vision och våra värderingar:

Vision: Vi möjliggör för människor, företag och samhällen att växa: "Swedbank - beyond financial growth".

Värderingar: Öppen, enkel och omtänksam.


Arbetsuppgifter

Du rapporterar till koncernens Chief Compliance Officer och ingår i Group Compliances ledningsgrupp.

Inom Group Compliance arbetar vi med att säkerställa regelefterlevnad och ge VD och styrelse en tillförsäkran om att verksamheten drivs enligt gällande regler. Detta gör vi genom att ge råd och stöd, granska och utbilda.

Tjänsten innebär ett ansvar för att organisera, leda och driva arbetet inom Group AML Compliance i banken. I funktionen arbetar specialister med frågor som rör penningtvätt, terrorismfinansiering och finansiella sanktioner.

Du leder gruppen, har ett nära samarbete med medarbetarna i funktionen liksom med ledningen inom koncernfunktionen Anti Financial Crime Unit (AFC), samt ledningen för affärsområden, koncernfunktioner och dotterbolag.


Exempel på uppgifter är:
• Utveckla och driva compliancearbetet inom Group AML Compliance
• Leda, utveckla, följa upp och coacha teamet som består av 5-7 specialister
• Ansvara för samordning av arbetet med AML Compliance Officers inom affärsområden och dotterbolag i gruppen
• Leda arbetet med en förståelse för olika typer av risk
• Förstå och tillämpa regelverken på området i en föränderlig miljö och affärsmässig kontext
• Ansvara för rapportering och riskplanering
• Delta i Group Compliances ledningsgrupp och därigenom bidra till utvecklingen av arbetssätt och metoder
• Delta i styrgrupper för nya system och implementering av regelverk
• Ge råd och stöd till affären avseende frågor gällande penningtvätts- och terrorismfinansieringsrisker


Utbildning/bakgrund

Jurist eller annan relevant akademisk examen.

Vi söker dig med gedigen erfarenhet av arbete med AML frågor och djup kunskap inom området.

För att lyckas i rollen är det viktigt att du har en god strategisk förmåga och är van att driva och organisera arbete inom området penningtvätt, terrorismfinansiering och finansiella sanktioner.

Din erfarenhet är från den finansiella marknaden, inom bankverksamhet, från annat finansiellt institut, Finansinspektionen eller från konsultverksamhet.

En förutsättning är att du har vana av att leda operativt och har goda ledaregenskaper. Det är meriterande med ledarerfarenhet.


Personliga egenskaper

Du är beslutsför och tar ansvar för åtgärder, projekt och personal. Tar initiativ, agerar med självförtroende och arbetar självständigt. Startar och skapar aktivitet.

Du är en tydlig ledare som delegerar arbete på ett korrekt och rättvist sätt. Motiverar andra och ger dem befogenheter. Ger personal råd, stöd och möjligheter till utveckling.

Du är en skicklig kommunikatör. Du talar tydligt och flytande. Uttrycker åsikter, information och kärnan i ett argument på ett klart sätt. Håller presentationer och talar offentligt med skicklighet och självförtroende. Utstrålar trovärdighet.

Du skriver klart, tydligt och korrekt liksom på ett övertygande, engagerande och uttrycksfullt sätt. Skriver på ett välstrukturerat och logiskt sätt. Strukturerar informationen väl.

Du har god analytisk förmåga.

Du är målfokuserad och sätter klart definierade mål. Planerar aktiviteter och projekt i god tid och tar möjliga förändringar i beaktande.

Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.