Tjänsten är tillsatt

Mavera söker Utbildningsansvarig/Produktägare


Mavera är ett Insurtech bolag inom medicinsk rådgivning. Våra tjänster hjälper försäkringsbolag, skaderegleringsbolag, juridiska ombud och advokatbyråer att få oberoende försäkringsmedicinsk rådgivning på ett säkert, enkelt och effektivt sätt. Vi hanterar tusentals ärenden per månad genom vårt webbaserade ärendehanteringssystem VERA och vårt nätverk av medicinska rådgivare. Vi är ledande på marknaden inom försäkringsmedicinsk rådgivning i Sverige och expanderar med en ökad närvaro i våra nordiska grannländer.


Arbetsuppgifter

Tillsammans med partneransvarig utvecklar du arbetet med utbildningsfrågor för att öka effektiviteten i hanteringen och möjliggöra bättre informationsspridning av nischkunskaper till läkare och skadereglerare.

I rollen ingår att utveckla verksamheten med fysiska möten i form av workshops till digitala möten i större utsträckning. Likaså arbetar du med att göra kunskaperna/insikterna från utbildningsevent med läkare tillgängliga för de läkare som inte närvarat på mötet, genom skapande av digitala informationsdatabaser med referensärenden etc.

Du driver arbetet med digitalisering av utbildningsevent.

En annan viktig uppgift är att rekrytera och introducera nya läkare samt att leda workshops/utbildningar.

Tjänsten inkluderar även ett produktägareansvar. I rollen som produktägare tar du ansvar för olika tjänsteapplikationer som Mavera tillhandahåller. Du för dialog med kunder kring deras behov för optimering av utformning av en tjänst. I rollen ingår även kravhantering och nära samarbete gentemot vår utvecklingsavdelning och övriga i leveransorganisationen.

Exempel på arbetsuppgifter är:
- Skapa digitala utbildningar för medicinska rådgivare
- Skapa digitala utbildningar för skadereglerare
- Utveckla hur vi arbetar med informationsspridning från utbildningsevent till övriga i vårt nätverk
- Skapa digitala kunskapsdatabaser i form av referensärenden etc
- Utveckla hur vi arbetar med rekrytering av medicinska rådgivare gällande såväl hur vi kommer i kontakt med rätt kandidater samt rekryteringsprocessen
- Utveckla hur vi arbetar med onboarding av nya medicinska rådgivare med; handledning, riktlinjer, referensärenden etc
- Rekrytera nya medicinska rådgivare, avveckla rådgivare
- Onboarding av medicinska rådgivare
- Genomföra fysiska workshops
- Anordna fysiska utbildningar


Utbildning/bakgrund

Det är meriterande med relevant akademisk examen

Vi söker dig med erfarenhet av att arbeta utåtriktat med kundansvar och som är van vid att leda och driva projekt. Det är bra om du har erfarenhet av att leda team med olika funktioner.

Det är viktigt att du är van att leda förändrings- och utvecklingsarbete.

Vi ser det som meriterande om du har drivit digitaliseringsarbete tidigare och har arbetat med att ta fram utbildningsmaterial från grunden.

Du är bra på att formulera dig i tal och skrift, har enkelt för att kunna sammanfatta samtal och komplexa diskussioner där alla inte har samma åsikt. Har erfarenhet av att agera moderator (pondus) - leda workshops och utbildningar.

Du har erfarenhet av att arbeta med rekrytering och är van att arbeta i team. Erfarenhet av försäkring/medicin ett plus.

Likaså är det en fördel om du har erfarenhet av att skapa utbildningar, erfarenhet av inspelningar med video/animeringar/steg för steg instruktioner i mjukvara.


Personliga egenskaper

Du är en god lagspelare som visar intresse och förståelse för andra. Du bidrar till god laganda, uppmärksammar och belönar andras bidrag. Stödjer och bryr dig om andra och respekterar andras åsikt och ståndpunkt.

Du är bra på att skapa goda relationer till kunder och personal. Bygger omfattande och effektiva kontaktnätverk inom och utanför organisationen. Du har lätt för att komma överens med personer på alla nivåer. Hanterar konflikter på ett balanserat sätt.

Du är tydlig i ditt uttryckssätt. Uttrycker åsikter, information och kärnan i ett argument på ett klart sätt. Håller presentationer och talar offentligt med skicklighet och självförtroende.

Du skriver klart, tydligt och korrekt. Skriver övertygande på ett engagerande och uttrycksfullt sätt.

Du är kreativ, skapar nya idéer, infallsvinklar och insikter. Skapar ett brett spann av lösningar på problem. Söker möjligheter till förbättring av organisationen. Uppfinner effektiva förändringsinitiativ.

Du fokuserar på kundbehov och kundtillfredsställelse. Är kvalitetsinriktad och mån om att följa upp. Du arbetar på ett systematiskt, metodiskt och pålitligt sätt. Uppnår genomgående projektmål.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.