Tjänsten är tillsatt

Skadereglerare Ansvar


Gjensidige Sverige ingår i nordens 4: e största sakförsäkringskoncern, Gjensidige Forsikring. Gjensidige bedriver, förutom i Sverige, verksamhet i Norge, Danmark, Estland, Lettland och Litauen. Försäkringsverksamheten, som har funnits sedan början av 1800-talet i Norge, har sitt huvudkontor strax utanför Oslo.

Med en samlad erfarenhet från den nordiska försäkringsbranschen erbjuder Gjensidige i Sverige traditionella försäkringar till privatpersoner och företag. Tack vare en effektiv organisation med låga omkostnader erbjuder vi konkurrenskraftiga priser utan att ge avkall på produkternas kvalitet.

Gjensidiges ambition är att växa sig starka på den svenska marknaden genom att långsiktigt verka för att kunderna erbjuds bra produkter, bra service till ett bra pris. Avsikten är också att vi i Sverige skall fungera som ett litet och personligt bolag men med det stora bolagets kapital och resurser i ryggen. Vår tro är att detta skall borga för nöjda och trygga kunder.


Arbetsuppgifter

Rollen innebär i stort att ta ansvar för skadereglering av ansvarsrelaterade skador samt rättsskyddsärenden.


Utbildning/bakgrund

Du har akademisk examen i botten, företrädesvis juristutbildning. Du har en gedigen erfarenhet från motsvarande arbete med mycket goda vitsord.


Personliga egenskaper

Du har en personlig mognad, en parameter som är viktig för att lyckas i tjänsten då befattningen kräver ett gott omdöme, förmåga att snabbt analysera situationer och sedan prioritera för att göra rätt saker.

Du är effektiv, handlingskraftig, snabb och vågar ta beslut inom ditt ansvarsområde.

Du är duktig på problemlösning och analys och kan således göra systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information.

Du är lyhörd och smidig i umgänget med andra, visar respekt och har lätt för att samarbeta.


Ytterligare upplysningar erhålles av Pär Pettersson på Qsearch, tel 070 - 773 17 07.