Tjänsten är tillsatt

Skadereglerare Bygg


Gjensidige Sverige ingår i nordens 4: e största sakförsäkringskoncern, Gjensidige Forsikring. Gjensidige bedriver, förutom i Sverige, verksamhet i Norge, Danmark, Estland, Lettland och Litauen. Försäkringsverksamheten, som har funnits sedan början av 1800-talet i Norge, har sitt huvudkontor strax utanför Oslo.

Med en samlad erfarenhet från den nordiska försäkringsbranschen erbjuder Gjensidige i Sverige traditionella försäkringar till privatpersoner och företag. Tack vare en effektiv organisation med låga omkostnader erbjuder vi konkurrenskraftiga priser utan att ge avkall på produkternas kvalitet.

Gjensidiges ambition är att växa sig starka på den svenska marknaden genom att långsiktigt verka för att kunderna erbjuds bra produkter, bra service till ett bra pris. Avsikten är också att vi i Sverige skall fungera som ett litet och personligt bolag men med det stora bolagets kapital och resurser i ryggen. Vår tro är att detta skall borga för nöjda och trygga kunder.


Arbetsuppgifter

Rollen som skadereglerare innebär att du på ett självständigt och drivet sätt reglerar byggrelaterade skador med allt vad det innebär. Viss besiktningsverksamhet inom närområdet kan förekomma.


Utbildning/bakgrund

Akademisk examen är meriterande, dock inget krav. Du har minst fem års erfarenhet från motsvarande roll med mycket goda vitsord. Du är duktig på att tillämpa försäkringsvillkoren i syfte att göra kund och bolag nöjda. Du kan försäkring.


Personliga egenskaper

Du är duktig på problemlösning och analys, gör systematiska och rationella bedömningar, duktig på villkorstolkning och tillämpningar.

Du är skicklig på muntlig och skriflig kommunikation


Ytterligare upplysningar erhålles av Pär Pettersson på Qsearch, tel 070 - 773 17 07.