Tjänsten är tillsatt

Försäkringsspecialist Non Marine


Sedan starten 1939 har Stena utvecklats till en internationell koncern med verksamhet över stora delar av världen. Verksamheten spänner idag över flera områden; färjelinjer, rederiverksamhet, offshore, fastigheter, finans, återvinning, miljö och handel.

Stena Sfären består av de tre helägda moderbolagen Stena AB, Stena Sessan AB och Stena Metall AB. Tillsammans utgör de en av Sveriges största familjeägda företagsgrupper.

Huvudkontoren för samtliga moderbolag är placerade i Göteborg och Sfären har totalt cirka 17 000 anställda.


Arbetsuppgifter

Du blir i rollen som försäkringsspecialist spindeln i nätet vad gäller främst egendomsinriktad affär. I rollen kommer du att ha omfattande kontakter med försäkringsbolag och koncernens egna bolag. Du kommer dessutom att jobba med upphandling och förhandling av bolagens försäkringsprogram, vara engagerad i skadeprocesser och vara allmänt behjälplig inom området.

Miljön är internationell vilket innebär kontinuerliga resor.


Utbildning/bakgrund

Akademisk examen är meriterande, dock inget krav. Du har en gedigen kunskap inom området med mycket goda vitsord. Koncernspråket är engelska varför det är viktigt med goda kunskaper i tal såväl skrift.

Passande bakgrund kan vara ett flertal år som underwriter på ett försäkringsbolag, som mäklare alternativt som skadereglerare.


Personliga egenskaper

Du förstår de tekniska och yrkesmässiga aspekterna av arbetet och håller dig kontinuerligt informerad och uppdaterad inom ditt fackområde.

Du är duktig på problemlösning och analys, för systematiska och rationella bedömningar.

Du är duktig kommunikatör, såväl muntligt som skriftligt.

Du är affärsmässig, lyhörd och smidig i umgänget med andra.

Du är engagerad och motiverar dig hårt för att nå målen.


Ytterligare upplysningar erhålles av Pär Pettersson på Qsearch, tel 070 - 773 17 07.