Tjänsten är tillsatt

Head of Distribution Sweden Commercial


If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder. Bruttopremieinkomsten var 39 miljarder svenska kronor år 2008. Bolaget har cirka 6 900 anställda. If ägs av finländska Sampokoncernen.

If erbjuder skadeförsäkringar för kunder på nationella marknader i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Baltikum och Ryssland. Dessutom erbjuder vi nordiska kunder med internationell verksamhet service vid filialkontor och via nätverk.

Som kund i If vill vi att du ska känna dig trygg med ditt val av försäkring och försäkringsbolag. Vi vill också att det ska löna sig för dig som kund att välja If. Därför erbjuder vi våra befintliga och nya kunder ett antal fördelar, såsom If Plus och Självriskkonto för privatpersoner och If Login för företagskunder.


Arbetsuppgifter

Rollen som Head of Distribution Sweden Commercial innebär ett totalt affärsansvar för affärsområdets försäljning och kundvård för små och medelstora företag i Sverige. Definitionen för målgruppen är bolag upp till 500 anställda och 500 MSEK i omsättning.

Affärsområdet står inför ett förändringsarbete med fokus på tillväxt under lönsamma former samt effektivisering av befintliga processer.

Arbetskollegorna finns placerade runt om i Sverige. Det finns ett tätt samarbete med enheterna Produkt & Pris samt Underwriting.


Utbildning/bakgrund

Du har en akademisk utbildning i botten. Du har gedigna kunskaper inom försäkring. Har du erfarenhet från kommersiell försäkring är det meriterande.

Du har lång erfarenhet från ledarskap med dokumenterat goda vitsord. Du har en naturlig förmåga att entusiasmera, skapa atmosfär och förutsättningar för att medarbetarna på bästa sätt ska kunna utföra sitt arbete.

Du har erfarenhet från förändringsarbete med goda utfall.

Du är affärs- och marknadsorienterad, vet skillnaden mellan bra och dåliga affärer utifrån ett försäkringsbolagsperspektiv.


Personliga egenskaper

 Du har ett naturligt starkt ledarskap med egenskaper som motiverar medarbetarna och ger dem befogenheter att på bästa sätt lyckas med sina uppgifter. Du har en förmåga att kunna påverka andra människors åsikter på ett sätt som leder till acceptans, samförstånd och ändrat beteende.

 Du har förmågan att snabbt bygga förtroendefulla relationer

 Duär e n skicklig kommunikatör

 Du är handlingsinriktad, är beredd att fatta beslut, ta initiativ och sätta igång aktiviteter.

 Du har ett brett och övergripande synsätt på olika frågor, händelser och skeenden och inser deras långsiktiga betydelse. Du har också en stor portion sunt förnuft.

 Du har en stark analytisk förmåga.

 Du har en informell stil.

 Du har en bra känsla för integritet


Ytterligare upplysningar erhålles av Pär Pettersson på Qsearch, tel 070 - 773 17 07.