Tjänsten är tillsatt

Brandkontoret söker gruppansvarig försäkringsjurist


Stockholms Stads Brandförsäkringskontor grundades av ett antal fastighetsägare i Stockholm med syftet att solidariskt hjälpa varandra att ersätta skadorna vid brand. Året var 1746, och Brandkontoret är således Skandinaviens äldsta försäkringsbolag. Brandkontoret startades med en enda försäkringsform, den engångsbetalda allframtidsbrandförsäkringen.

Numera är Brandkontoret specialiserat på årsförsäkring för fastigheter inom Stockholms län.

Brandkontoret är ett ömsesidigt bolag, vilket betyder att försäkringstagarna också är bolagets ägare. Delägarna utgörs av privata fastighetsägare, fastighetsbolag och fastighetsägande företag och institutioner samt bostadsrättsföreningar.


Arbetsuppgifter

Ansvar för och arbete med olika slags juridiska ärenden såsom egendomsskador, regressärenden, utredning av ansvarsskador och rättsskyddsskador samt rådgivning och support till den egna fastighetsförvaltningen och till försäkringstagarna i Brandkontoret. Personalansvar för fyra personer, skadeinspektörer och skadereglerare.


Utbildning/bakgrund

Du ska ha en juristexamen, gärna med inriktning på försäkringsrätt.

Du ska ha minst 5 års erfarenhet från försäkringsjuridiskt arbete inom sakförsäkring. Du ska ha arbetat inom till exempel företag och fastighet, hem, villa eller motsvarande. Erfarenhet från fastighets- eller entreprenadjuridik är önskvärt.

Du kan också ha erfarenhet från livförsäkring istället för sakförsäkring om det är parat med yrkeserfarenhet från fastighets- eller entreprenadjuridik.

Det är positivt om du har kunskap om och erfarenhet från arbete med risk- och byggherreansvar och regress- och ansvarsärenden.

Det är meriterande om du har erfarenhet av ledarskap.


Personliga egenskaper

Du är en ledare som motiverar dina medarbetare och ger dem de befogenheter som krävs för att kunna lyckas med uppgiften.

Det krävs att du är en specialist som förstår de tekniska och yrkesmässiga aspekterna av arbetet och håller dig kontinuerligt uppdaterad inom ditt fackområde.

Du är handlingsinriktad och beredd att fatta beslut, ta initiativ och starta aktiviteter.

En förutsättning är att du är engagerad och motiverar dig hårt för att nå målen.

Det är viktigt att du visar entusiasm.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck tel 070-7727711/Helena Pettersson tel 070-5938766 på Qsearch.