Tjänsten är tillsatt

Sirius International söker Internrevisor


Sirius International Insurance Corporation (Sirius) is an international reinsurer that focuses mainly on property and other short-tailed lines. Sirius is the largest reinsurance company in Scandinavia and a leading reinsurer in Europe. Sirius employs roughly 280 staff in the head office in Stockholm and in branch offices in Bermuda, Copenhagen, Hamburg, Liège, London, Singapore and Zürich. Sirius is part of White Mountains Insurance Group Ltd, one of the world’s largest insurance companies, listed on the New York Stock Exchange. For more information, please see www.siriusgroup.com


Arbetsuppgifter

Befattningen är en ny funktion inom Sirius liksom övriga avdelningen inom Internrevision.

Internrevision är en självständig försäkring/konsult funktion som skall tillföra värde och förbättra företagets verksamhet.

Ansvarsområden Internrevisor:

Assistera chefen för Internrevision vid granskning av risker i verksamheten.

Utföra interna uppdrag självständigt för specifika revisioner
inkluderande planering, testning och speciella projekt för den
svenska verksamheten, och för filialkontoren utanför Sverige.

Undersöka saker/ämnen noggrant för att bedöma risker,
kontroll, orsak till händelser och rapportera till Chefen för Internrevision.

Utföra interna uppgifter självständigt för specifika revisioner, inkluderande planering, testning, arbetsdokumentation, och rapporterande av resultat.

Framföra muntliga och skriftliga presentationer till ledningen och framföra slutsatser, diskutera noterade brister samt rekommendera åtgärder för att korrigera de upptäckta bristerna.

Resor till branschkontoren beräknas uppgå till cirka 25 % av arbetstiden. Detta är resor som är planerade i god tid.

Sirius är en multikulturell organisation och det är bra om du har arbetat i, eller har erfarenhet av, detta.


Utbildning/bakgrund

Du har en akademisk examen, det är positivt med en bakgrund som är civilekonom med inriktning mot revision eller motsvarande.

Du talar och skriver affärsengelska obehindrat. Talar du ytterligare något språk är det ett plus.

Du har arbetat med motsvarande arbetsuppgifter under minst 5 år.

Befattningen kräver en gedigen försäkrings eller återförsäkrings bakgrund, med en solid förståelse av försäkring/återförsäkrings produkter och processer samt en bra kunskap om försäkrings lagstiftning, risk, och kontroll.


Personliga egenskaper

Du är planerad, organiserad och systematisk. Du organiserar resurser och planerar aktiviteter, sätter upp tidsramar och följer upp planer.

Du är kvalitetsorienterad, är observant på mål och fastställd kvalitet och ser till att normer för kvalitet och produktivitet upprätthålls.

Du är genuint intresserad av ditt specialistområde, förstår det tekniska och yrkesaspekterna av ditt arbete och håller dig kontinuerligt uppdaterad inom ditt fackområde.

Du är skicklig på problemlösning och analys och gör systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information.

För att lyckas i befattningen krävs en hög grad av flexibilitet, du anpassar dig snabbt till nya och förändrade krav och är lyhörd och smidig i umgänget med andra.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11.