Tjänsten är tillsatt

Moderna Liv och Pension söker Compliance Officer


Moderna Liv & Pension är ett engagerat och nytänkande försäkringsbolag. Vi vill utmana branschens traditionella synsätt och försöker alltid se nya möjligheter. Moderna Liv & Pension erbjuder: - oberoende rådgivning via försäkringsförmedlare – vi har ingen egen säljkår - unika förvaltningskoncept - enbart noga utvalda fonder som gör det enkelt att välja - ett brett spektrum av riskprodukter - en snabb och effektiv administration via vårt eget försäkringssystem fondliv.com Vi ägs sedan 2009 av det brittiska holdingbolaget Chesnara, som är verksamt inom livförsäkring. Huvudkontoret ligger centralt beläget i Stockholm i en harmonisk och innovativ miljö. Vi har även ett kontor i Norrköping, där en stor del av vår riskförsäkringsverksamhet administreras. Vi är organiserade för att arbeta nära våra kunder och vi vill ha en snabb, rörlig struktur.


Arbetsuppgifter

Compliance Officer skall utgöra ett stöd för verksamheten att följa lagar, förordningar, god sed eller standard och andra interna regelverk avseende den tillståndspliktiga verksamheten.

Funktionen skall även kontrollera att verksamheten följer aktuella regelverk och rutiner.

Funktionen skall vara väl insatt i alla delar av den löpande verksamheten.

De olika affärsområdena skall dessutom underrätta Compliance officer om väsentliga förändringar i interna instruktioner och rutiner.

Funktionen har en självständig ställning i förhållande till den affärsdrivande verksamheten.

I rollen ingår inget personalansvar.


Utbildning/bakgrund

Akademisk examen, Jur.kand. eller civilekonom.

Relevant Livförsäkringsutbildning eller Swedsec-licens är meriterande
Krav på engelska i tal och skrift

Du har arbetat i försäkring, bank eller finansbranschen i fem år och har minst tre års erfarenhet av arbete med compliance. Du kan också ha din bakgrund inom konsultbranschen med inriktning mot bank, finans, fond och försäkring.

Du har erfarenhet av styrning och kontrollarbete, praktisk erfarenhet av regulatoriska frågor inom försäkrings- och/eller värdepapperslagstiftning


Personliga egenskaper

Du är observant på mål och kvalitet, ser till att normer för kvalitet och produktivitet upprätthålls.

Du är genuint intresserad av ditt fackområde och håller dig kontinuerligt uppdaterad.

Du är strategiskt lagd, har ett brett och övergripande synsätt på olika frågor och inser dess långsiktiga betydelse.

Du arbetar ihärdigt och effektivt även i motgång och under press.

Det är helt avgörande att du har en god förmåga att agera smidigt i umgänget med andra och att du anpassar dig framgångsrikt till nya eller förändrade krav och förutsättningar.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11.