Tjänsten är tillsatt

Moderna Liv och Pension söker Risk Controller


Moderna Liv & Pension är ett engagerat och nytänkande försäkringsbolag. Vi vill utmana branschens traditionella synsätt och försöker alltid se nya möjligheter. Moderna Liv & Pension erbjuder: - oberoende rådgivning via försäkringsförmedlare – vi har ingen egen säljkår - unika förvaltningskoncept - enbart noga utvalda fonder som gör det enkelt att välja - ett brett spektrum av riskprodukter - en snabb och effektiv administration via vårt eget försäkringssystem fondliv.com Vi ägs sedan 2009 av det brittiska holdingbolaget Chesnara, som är verksamt inom livförsäkring. Huvudkontoret ligger centralt beläget i Stockholm i en harmonisk och innovativ miljö. Vi har även ett kontor i Norrköping, där en stor del av vår riskförsäkringsverksamhet administreras. Vi är organiserade för att arbeta nära våra kunder och vi vill ha en snabb, rörlig struktur.


Arbetsuppgifter

Delta och bidra i arbetet kring riskkartläggning och risk management.
Utveckla och driva företagets Risk Management system och verksamhetsstyrningssystem.
Projektledare i Gruppgemensamma utveckling och implementeringsprojekt.
Delta i relevanta bransch forum och seminarier.

Du måste vara stark operativt för att lyckas i befattningen.

Vidare kommer vederbörande rapportera om alla relevanta risker till styrelsen 4 gånger per år och även till ägarna vid lika många tillfällen. Du rapporterar också om löpande incidenter.

Risk Controller kommer att rapportera till företagets CFO och har personalansvar för en medarbetare.


Utbildning/bakgrund

Ekonomisk universitetsexamen eller motsvarande.
Krav på engelska i tal och skrift.
Någon form av projektledarutbildning är meriterande.

Du har arbetat med liknande arbetsuppgifter inom försäkring, bank eller finans i minst 3 år. Du kan också ha din bakgrund från konsultarbete med inriktning mot branschen.

Du har gedigen teknisk förståelse och har erfarenhet av arbete med styrning och intern kontroll.


Personliga egenskaper

Du har ett övertygande sätt och är handlingsinriktad. Du är beredd att fatta beslut och sätta igång aktiviteter.

Det motiverar dig att arbeta hårt för att lyckas. Du är uthållig och arbetar ihärdigt och effektivt även i motgång och under press.

Du är observant på mål och kvalitet, ser till att normer för kvalitet och produktivitet upprätthålls.

Du är genuint intresserad av ditt fackområde och håller dig kontinuerligt uppdaterad.Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11.