Tjänsten är tillsatt

SCA söker Group Risk Manager


Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA är ett globalt hygien- och pappersföretag som utvecklar och producerar personliga hygienprodukter, mjukpapper, förpackningslösningar, tryckpapper och sågade trävaror.

Produkterna säljs i drygt 100 länder. SCA har många kända varumärken, av vilka Tena och Tork är globala. Omsättningen 2009 var 111 miljarder kronor (10,5 miljarder euro). SCA har omkring 50 000 anställda.


Arbetsuppgifter

Chef för SCA’s centrala RM-funktion. Därmed ansvarig för koncernens internationella försäkringsprogram samt för SCA’s captivebolag, SCA Försäkringsaktiebolag, som har en premievolym på cirka 200 Mkr. Leda och driva på det skadeförebyggande arbetet inom koncernen samt vidareutveckla RM-arbetet globalt. Den centrala funktionen har 5 medarbetare.


Utbildning/bakgrund

Akademisk grundutbildning, gärna civilingenjör

Gedigen kunskap och erfarenhet av industriförsäkring och internationella försäkringsprogram, gärna med tyngdpunkt på egendom/avbrott. Fördel med god kunskap om captivebolag , återförsäkring och skadereglering inom industriförsäkring samt internationell erfarenhet på dessa områden. Mycket god förmåga att arbeta på engelska är nödvändigt, ytterligare språk en merit. Ledarerfarenhet för en grupp specialister.


Personliga egenskaper

Tar ansvar och är pålitlig. Är självgående och känner sig bekväm att ta egna initiativ. Kommunicerar effektivt och är engagerad samt trivs med att driva egna projekt i en internationell miljö. Är van i ledarerollen där du bygger effektiva team och agerar som ett föredöme


Ytterligare upplysningar erhålles av Per Dymér på Qsearch, tel 070 278 76 68.