Tjänsten är tillsatt

Riskingenjör till SCA


Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA är ett globalt hygien- och pappersföretag som utvecklar och producerar personliga hygienprodukter, mjukpapper, förpackningslösningar, tryckpapper och sågade trävaror.

Produkterna säljs i drygt 100 länder. SCA har många kända varumärken, av vilka Tena och Tork är globala. Omsättningen 2009 var 111 miljarder kronor (10,5 miljarder euro). SCA har omkring 50 000 anställda.


Arbetsuppgifter

Ansvara för surveyfunktionen samt rapportering, klassificering och premiesättning av risker inom ramen för SCA’s globala försäkringsprogram. Starkt fokus på brandskadeförebyggande arbete såväl organisatoriskt som praktiskt. Vidareutveckla koncernens Loss Prevention Guidelines och vara pådrivare i implementeringen av dessa.


Utbildning/bakgrund

Teknisk grundutbildning, helst civilingenjör. Gärna risk- eller brandingenjörsutbildning eller liknande.

Erfarenhet av arbete som riskingenjör och av brandskadeförebyggande arbete inom industri. Internationell erfarenhet är en fördel. Mycket god förmåga att arbeta på engelska är nödvändigt, ytterligare språk en merit.


Personliga egenskaper

Är självgående och tar initiativ. Duktig kommunikatör och har inga problem att driva egna projekt i en internationell miljö. Fokuserad, uthållig och förmåga att sluföra uppdrag men också lyhörd och smidig.


Ytterligare upplysningar erhålles av Per Dymér på Qsearch, tel 070 278 76 68.