Tjänsten är tillsatt

AMF söker Compliance


AMF är pensionsbolaget med enkla och trygga tjänstepensionslösningar med hög avkastning och låg kostnad. I dagsläget har vi ca 3,8 miljoner kunder och förvaltar 335 miljarder kronor. Det gör oss till en av de största aktörerna på den svenska pensionsmarknaden.

De senaste 15 åren har AMFs avkastning varit i snitt 9,9 procent per år, vilket är bäst av jämförbara bolag.

Vi är cirka 270 anställda och vårt kontor ligger mitt i centrala Stockholm. AMFs värdeord är enkelt, tryggt och mänskligt. Därför är ömsesidig respekt, intern öppenhet, tydligt ledarskap och arbetsglädje viktigt i vår företagskultur. AMF ägs till lika delar av Svenskt Näringsliv och LO.


Arbetsuppgifter

Du ska organisera och sätta upp Compliancefunktionen och förankra den väl i hela organisationen.

Du ska vara ett stöd för verksamheten i att skapa rutiner och processer för efterlevnaden av interna och externa regler.

Du ska informera om risker som kan uppkomma i verksamheten till följd av bristande regelefterlevnad och hjälpa till med att identifiera och bedöma sådana risker.

Du ska vara delaktig i arbetet med att utforma interna regler.

Du kommer att både leda och delta i kvalitets- och kontrollprojekt och du ska aktivt delta i AMFs Solvens II-arbete.

Som Compliance sitter du tillsammans med Riskkontrollstaben men är direkt underställd AMFs stabschef.

Du har ett nära samarbete med Riskkontrollstaben, Juristavdelningen och Internrevision för att på bästa sätt utvärdera verksamheten och förebygga bristande regelefterlevnad.


Utbildning/bakgrund

Du ska ha goda kunskaper om försäkringsverksamhet och ha god kännedom om pensionsförsäkring.

Du ska ha erfarenhet av arbete med intern styrning, regelefterlevnad och kontroll.

Ett krav är att du har gedigen kunskap om försäkringsprodukter och aktuella regelverk för försäkringsverksamhet.

Önskvärt är att du har arbetat som Compliance inom bank eller försäkringsbolag.


Personliga egenskaper

Du ska kunna organisera resurser och planera aktiviteter samt sätta upp tidsramar och följa upp planer.

Du ska vara observant på mål och fastställd kvalitet.

Du ska förstå de tekniska och yrkesmässiga aspekterna av arbetet och hålla dig kontinuerligt uppdaterad inom ditt fackområde.

Ett krav är att du kan analysera frågor och bryta ner dem i sina beståndsdelar. Du ska också kunna göra systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information.

Det krävs att du är lyhörd och smidig i umgänget med andra, visar respekt och har lätt för att samarbeta.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.