Tjänsten är tillsatt

Livförsäkringsjurist


AMF är pensionsbolaget med enkla och trygga tjänstepensionslösningar med hög avkastning och låg kostnad. I dagsläget har vi ca 3,8 miljoner kunder och förvaltar 335 miljarder kronor. Det gör oss till en av de största aktörerna på den svenska pensionsmarknaden.

De senaste 15 åren har AMFs avkastning varit i snitt 9,9 procent per år, vilket är bäst av jämförbara bolag.

Vi är cirka 270 anställda och vårt kontor ligger mitt i centrala Stockholm. AMFs värdeord är enkelt, tryggt och mänskligt. Därför är ömsesidig respekt, intern öppenhet, tydligt ledarskap och arbetsglädje viktigt i vår företagskultur. AMF ägs till lika delar av Svenskt Näringsliv och LO.


Arbetsuppgifter

Tillsammans med kollegorna på juridikavdelningen stödja hela organisationen i försäkringsjuridiska frågor. Som livförsäkringsjurist på AMF arbetar du brett med frågor som rör pensions- och tjänstepensionsförsäkringar.

Tjänsten innebär i huvudsak arbete med juridisk rådgivning och stöd till de affärsdrivande enheterna inom Försäkring, Marknad och Försäljning.

I arbetsuppgifterna ingår bl a avtals- och utredningsarbete av juridisk karaktär, deltagande i projektarbeten, medverkande vid produktutveckling och villkorsskrivning, klagomålshantering och granskning av marknadsföring.

Därutöver ingår ett aktivt deltagande i AMFs arbete med Solvens 2-förberedelser. Bland uppgifterna ingår också beredning av beslut som ska tas i styrelsen

Juridikavdelningen är direkt underställd VD och består för närvarande av fyra medarbetare.


Utbildning/bakgrund

Du ska ha en jur kand examen.

Du ska ha minst 3 års erfarenhet från försäkringsjuridiskt arbete inom liv- och pensionsförsäkringsverksamhet.

Det är meriterande om du tidigare har arbetat i en affärsstödjande funktion till olika delar av liv- och pensionsförsäkringsverksamhet samt har kunskap om Solvens 2-regelverket.

Du ska ha goda kunskaper om aktuella regelverk för försäkringsverksamhet och vara skicklig i dina juridiska ställningstaganden


Personliga egenskaper

Du ska förstå de tekniska och yrkesmässiga aspekterna av arbetet och kontinuerligt hålla dig uppdaterad inom ditt fackområde

Du ska vara beredd att fatta beslut, ta initiativ och sätta igång aktiviteter

Du ska ha ett brett övergripande synsätt på olika frågor, händelser och skeenden och inse deras långsiktiga betydelse

Du ska vara uthållig och arbeta ihärdigt och effektivt även under motgång och under press. Det är viktigt att du också förblir lugn och stabil och behärskar situationen.

Du ska vara omdömesgill, prestigelös och ha förmåga att på ett tydligt sätt kommunicera med andra.

Du är en person med stark motivation och stort engagemang som arbetar hårt för att nå uppsatta mål.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.